Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nästa generations terrängfordon

Idén föddes i samband med en vision om att skapa möjligheter för frihet. Att helt enkelt möjliggöra för människor som inte kan eller som har svårigheter att gå, att ta sig fram i princip överallt. Det mynnade ut i konstruktion och design av en helt ny typ av enmansfordon speciellt anpassat för terräng – Zoom Uphill.

Det Västeråsbaserade utvecklingsföretaget Zoomability skissar redan på nästa generation av Zoom Uphill. Redan fem år efter att de allra första varianterna rullade ut ur maskintillverkaren FeRex fabrik i Byske planeras en nylansering – och den här gången mot en betydligt bredare målgrupp. Försäljningschefen Björn Larsson förklarar:
– När Zoom Uphill utvecklades lades mycket kraft på funktion och design – att få fram ett terrängfordon med lätt design och ett tufft uttryck. Den första versionen var inte lämpad att klassificeras som medicinskt hjälpmedel, men nu ser vi att vi kan göra de justeringar som krävs för att uppnå det och här ser vi en enorm utvecklingspotential framöver.

Ökar tillgängligheten
Zoom Uphill har permanent symmetrisk fyrhjulsdrift för att framföras i terräng. Ramkonstruktionen är patenterad och produkten är enligt Transportstyrelsens regler klassad som cykel klass II och CE-märkt enligt Maskindirektivet i EU. I Sverige får den alltså framföras där man får cykla med vanlig cykel och måste hålla gångfart på trottoarer. Precis som på vanliga cyklar måste Zoom Uphill vara utrustad med bromsar, reflexer, ringklocka samt fram- och bakljus vid mörker.
För att få klassas som hjälpmedel krävs en del tekniska förändringar, bland annat måste det finnas en funktion som reglerar maxhastigheten både bakåt och framåt. Det finns också krav på hur många meter stoppsträcka som tillåts. Samtidigt måste känslan av frihet och rörelse bevaras, Zoom Uphill är unik på marknaden och varumärkets attityd måste bibehållas även om produkten klassas som hjälpmedel. Den ska fortsatt vara lätt och smidig.
– Att vi satsar på att göra stora tekniska förändringar så att Zoom Uphill kan bli ett hjälpmedel inom vården hänger ihop med ambitionen att skapa rörelsefrihet för fler människor. Alla har inte kapital för att köpa produkten privat, men behovet finns och vi ser det som en viktig uppgift att tillgängliggöra produkten för fler helt enkelt, förklarar Björn Larsson.

Mot ny nivå
Björn Larsson, som idag fokuserar helhjärtat på marknad och försäljning, var tidigare vd för Zoomability och har även varit vd för företagsinkubatorn Create Business Incubator Mälardalen. Intresset för affärsutveckling har tagit Zoomability till nästa nivå, och idag finns det en ekonomisk bas som möjliggör utveckling i nya riktningar. Närmast mot den offentliga vården i Sverige.
– Den största försäljningsvolymen har hittills gått till USA, men det är många i Sverige som har följt oss under hela processen med stort intresse. Att vi kommer att kunna ta Zoom Uphill till nästa nivå råder det inga tvivel kring. Vi har redan testat nästa generations motorer och kommer att förfina konstruktionen ytterligare för att möta kraven för hjälpmedel.
Björn Larsson ser mycket positivt på framtiden. Zoomability expanderarletar lokaler i Västerås. Arbetet har påbörjats för att få ut Zoom Uphill till fler och nå visionen om rörelsefrihet för alla, överallt.