Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nästa generations ubåtar byggs i Karlskrona

Det är en mycket spännande utveckling som sker just nu vid gamla Karlskronavarvet, dagens Saab Kockums. Försvarsmakten har anförtrott varvet att bygga två nya ubåtar inom projektet A26, samt halvtidsmodifiera två ytterligare ubåtar. Det medför en rejäl uppgradering av varvsmiljön i Karlskrona, som efter omfattande investeringar under 2016 och 2017 kommer att vara i nivå med världens främsta.

De två nya ubåtarna som Försvarsmakten har beställt blir de första i sitt slag och kommer att representera nästa generations ubåtsteknologi. Kontraktet är värt ungefär åtta miljarder kronor och ska levereras med början 2022. Med det markerar man inom det svenska försvaret att ny teknik och ökad säkerhet prioriteras för Sveriges framtid.
I september höll Saab ett ubåtsseminarium för inbjudna gäster i Stockholm. Vid det framhöll Gunnar Wieslander, chef för Saab Kockums, ubåtarnas viktiga roll i dagens förändrade säkerhetsläge.

Karlskrona upp i världsnivå
Saab förvärvade Kockums för drygt två år sedan. Under 2015 skrevs kontraktet med Försvarsmakten.
– I samband med att Saab kom in som nya ägare fick vi helt nya utvecklingsmöjligheter, både i Karlskrona och i Malmö. Det investeras i en total modernisering av hela verksamheten och det gör också att vi har den teknik som krävs för att utveckla och bygga nästa generations ubåtar , säger Anders Claesson, platschef för Saab i Karlskrona..
Det är inte bara ny teknik som ska in i varvet i Karlskrona. Hela arbetsmiljön har fått ett stort lyft med bättre ventilation och mer ljus i lokalerna.
– För att kunna stå för stora visioner och utveckling i teknikens framkant måste vi också ha en arbetsmiljö som känns modern och kreativ. Vi bygger bort monotona och ineffektiva arbetsuppgifter och skapar med teknikens hjälp helt nya, spännande arbetsmoment som känns utvecklande och varierande, fortsätter Anders Claesson.
Tack vare de nya investeringarna kommer Saab i Karlskrona upp i en global nivå där modern varvsverksamhet förlitar sig mycket på industrirobotar och högre automationsgrad för effektivare tillverkning.

Skapar nav för marinteknisk utveckling
Den första nya ubåten av typen A26 ska levereras 2022 och den andra två år senare. De kommer att väga ungefär 2000 ton och vara cirka sex meter i diameter samt drygt 60 meter långa.
Att bygga och konstruera en så pass stor undervattensfarkost är en bedrift i sig, och att dessutom färdigställa den inklusive alla ytbehandlingsmoment och efterkontroll under samma tak blir något nytt för Karlskrona.
– Det vi gör nu är unikt – det är många olika typer av investeringar som kommer att få en mycket stor betydelse för Saab i Karlskrona som arbetsgivare, men också för regionen som ett nav för modern fartygsproduktion i Sverige och världen, förklarar Anders Claesson. – Och för oss som jobbar på Karlskronavarvet blir det som att komma in i rymdåldern, vi inför helt ny teknologi med det senaste vad gäller 3D-modeller och robotisering.
Investeringarna görs i första hand för att kunna möta Försvarsmaktens krav och leverera de totalt fyra beställda ubåtarna. Men självklart sker moderniseringar i Karlskrona med avsikten att man också ska kunna leverera både ubåtar och ytfartyg till potentiella exportkunder framöver.