Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Nästan alla pantar – men inte i alla situationer

Returpack är ett företag som hörs och syns. Många känner igen de olika varianterna av ”panta mera”-sången, och att dröja kvar i minnet är precis det Returpack vill. I slutändan handlar det om att rädda klimatet och vår miljö genom att öka återvinningsgraden. Enbart under 2018 fick Returpack tillbaka drygt två miljarder förpackningar – så nog handlar det om att göra skillnad!

Även om medvetenheten kring värdet av att panta returflaskor och burkar är omfattande så räcker den inte hela vägen. I dagsläget hittar inte alla pantförsedda förpackningar hem till Returpack i Norrköping, men det vill man ändra på genom att göra det ännu enklare och mer tillgängligt för fler att panta.
– I olika undersökningar vi gjort har det framkommit att ungefär 99 procent, det vill säga nästan alla, väljer att panta sina returförpackningar men att det inte gäller i alla situationer. För oss är det viktigt att kartlägga vilka situationer det gäller och utveckla system som gör det enklare att panta även här, säger Returpacks vd Katarina Lundell.

Det ska vara enkelt att panta
Exempel på vanliga situationer där viljan att panta kanske finns men där handlingskraften går bet är på konserter, under idrottsevenemang samt på semesterresan.
– Det gäller oftast när man bara har en eller ett fåtal förpackningar. Men med tillgängliga och enkla kärl i den miljö man befinner sig i, så hade nog ännu fler förpackningar återvunnits, tror Katarina Lundell.
Därför satsar Returpack mer än någonsin på att knyta samarbeten kring stora idrotts- och musikevenemang som exempel.
– Att göra det lätt och enkelt att panta var man än befinner sig är alltså nyckeln till att vi ökar återvinningen av pantförpackningar. Till exempel har vi tillsammans med idrottsföreningar placerat ut speciella insamlingskärl som föreningarna ansvarar för att tömma. Panten tillkommer föreningarna som en extra intäkt och förpackningarna kan återvinnas till nya burkar och flaskor – alla vinner på det, poängterar Katarina.

Satsar på tydlighet, synlighet och tillgänglighet
De pantburkar och flaskor som hamnar i annan materialåtervinning kommer förvisso inte att ligga och skräpa i naturen, men de kommer inte heller att tas om hand med system som är optimala för just det materialet. Dessa processer har Returpack förfinat och därför är det allra bäst att panta så mycket som möjligt så att materialet tas om hand på rätt sätt.
– Vi kommer att fortsätta arbeta med värden som tydlighet, synlighet och tillgänglighet. Vi kommer verkligen att satsa på att finnas överallt för att det ska vara enkelt för konsumenterna att panta alla sina förpackningar, säger Katarina Lundell.
Just nu pågår ett samarbete i testskala inom e-handeln. Returpack och Mathem har lanserat en specialtjänst där man som kund hos Mathem kan lämna sin pant i speciella kassar samtidigt som man får sin matleverans. Smidigare kan det nog inte bli – man får sina nyinköpta flaskor och burkar direkt hem och passar samtidigt på att lämna urdruckna förpackningar.