Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nationella investeringar skapar möjligheter i Östergötland

Sedan starten 1997 har Industrikompetens varit en komplett, industriell kompetensförsörjningspartner i med- och motgång. Vi har alltid haft fokus på långsiktig kompetensförsörjning i nära samarbete med våra ägare och kunder. Det blev ännu tydligare i samband med förvärvet av Skill för ett par år sedan, eftersom vi då fick ännu skarpare insikt i konjunkturläget.

Östergötland växer och har framtidstro, vilket vi på Industrikompetens och Skill är glada för. Vi kan se att de stora industri- och teknikföretagen tar nya affärer, växer och har behov av kompetens.
De medelstora företagen hänger i stor omfattning med och i Norrköping känns det som en vändning har skett bland process- och pappersindustrierna. De som fortsätter att kämpa är de små verkstadsföretagen som ligger på eller under tidigare års produktionsvolymer.

Stora investeringar på gång
I regionen kommer vi under kommande tio till tjugo åren se några av svensk historias största investeringar skapa nya möjligheter. Att Ostlänken byggs från Vagnhärad till Linköping och att Saab utvecklar och bygger Gripenflygplan till Brasilien kommer att generera tillväxt och stora kompetensbehov. Vi har idag en god tillgång på kompetens i Östergötland även om det fortsatt finns brister inom vissa spets- och nischområden.
För att fortsätta försörja våra industri- och teknikföretag med talanger arbetar Industrikompetens aktivt med företag, skolor och kommuner. Ett av sätten att göra detta på är genom Industridag Östergötland som vi driver på uppdrag av landshövdingen. Att återigen få förtroendet att projektleda Industridag är vi stolta över och engagemanget både från företagen och från skolan går inte att ta miste på. Alla nya kontaktytor med skolan kommer vi att ha stor nytta av även efter att Industridag 2015 är över.

Industrikompetens numera nationell aktör
Industrikompetens affärsidé är att vara våra ägares och kunders mest engagerade partner för kompetensförsörjning och lösa deras kompetensbehov genom rekrytering och bemanning, omställning samt undersökningar.
Sedan den första mars i år kan vi göra det på fler orter då vi numera är etablerade som en nationell leverantör. Samtidigt fortsätter vi att kraftsamla för att göra Östergötland till en ännu starkare region att etablera, driva och utveckla företag i.

Peter Engberg, vd Industrikompetens i Östergötland AB