Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Naturbruksgymnasiet vill värna om landsbygden

I Västra Götaland finns sex gymnasieskolor som erbjuder naturbruksprogrammet och en av dessa ligger i Dingle.
– Själen i skolan är sprungen ur lantbruk och vi vill värna om dem som bor och verkar på landsbygden, säger skolans rektor Liselott Sörensen Ringi.

Naturbruksgymnasiet Dingle erbjuder idag utbildning inom lantbruk, djurvård, trädgård, häst och hund. I september togs ett beslut att naturbruksgymnasierna inte längre ska ha alla inriktningar utan istället satsa på spetskompetens inom vissa områden.
– Dingle ska bli ett trädgårdscentrum i Västra Götalandsregionen och vi ska specialisera oss på trädgård, hund och djurvård, berättar Liselott.
Naturbruksgymnasiet Dingle har cirka 150 elever och ett 50-tal i personalen. Eleverna får grundläggande högskolebehörighet inom naturbruksprogrammet och om de vill kan de läsa kompletterande kurser för behörighet motsvarande delar av naturvetenskapliga/samhällsvetenskapliga programmet.
Utbildningen inom området Djur vänder sig till dem som kan tänka sig en framtid inom djurvård, kanske på en djurpark. Under sin treåriga utbildning får eleverna pröva på skötsel av många olika arter. I inriktningen ska eleverna lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar. De kan få arbeta med lantbruksdjur, hästhållning, hund, djurparksdjur eller djurvård eller kanske fortsätter med en veterinärutbildning.

Vuxenutbildningar
– Vi har också en omfattande vuxenutbildning inom trädgård, djurvård och lantbruk på 20 och 42 veckor och 20 veckors fördjupning inom trädgård. Vi har även uppdragsutbildningar, till exempel för att få motorsågscertifikat. En ny lag säger att anställda inom trädgårds- och lantbrukssektorn ska ha motorsågskörkort, berättar Liselott.

God arbetsmarknad
Arbetsmarknaden är mycket god för de elever som avslutar sin utbildning på Naturbruksgymnasiet Dingle.
– Vi har gjort en undersökning via Facebook, där vi frågade elever som gått djurvårdsprogrammet vad de gjorde. En stor del av dem jobbade med tjänster inom till exempel ladugårdar, parker och zooaffärer, berättar Liselott.
Liselott vill att Naturbruksgymnasiet ska bli ett ”naturbrukscollege” och öka samarbetet med andra aktörer inom den gröna sektorn.
– Vi ser gärna att våra skolor blir en mötesplats för de gröna näringarna. Vi ska utveckla samarbetet med Hushållningssällskapet som har kontor här på skolan och utöver att bedriva gymnasie- och vuxenutbildning ska vi också jobba för en utveckling av landsbygden och landsbygdsföretagare, säger Liselott Sörensen Ringi avslutningsvis.