Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Naturmaterial, för miljöns skull

Det skånska byggföretaget Starka har sedan 1930-talet försett i huvudsak den svenska marknaden med högkvalitativa, slitstarka produkter baserade på rena naturmaterial. Sand, sten, cement och vatten – det är enkla råvaror som tillsammans bildar ett av vår tids mest hållbara och flexibla byggmaterial. Vi talar förstås om betong.

Att bygga framtidens bostäder, industrilokaler och arenor i naturmaterial med låg miljöpåverkan bör vara en självklarhet i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle, anser Starkas marknadschef Björn Olsson.
– Betong har en mycket lång livslängd. Många kulturella och historiska monument är uppförda i betongliknande material, det handlar om byggnader som är flera hundra eller upp till tusen år gamla. Sett över materialets hela livscykel påverkar betong miljön minimalt, materialet är dessutom återvinningsbart efter demontering, berättar Björn.
Andra fördelar är att betong varken brinner eller ruttnar, materialet ger ett behagligt inomhusklimat med bra energivärden.

Utvecklar större miljöposition
Starka startade som familjeföretag och drivs idag av tredje generationen med Lars-Henrik Persson som vd. Företaget är tillräckligt stort för att kunna tillgodose heltäckande leveranser från konstruktion till slutmontage.
– Våra kunder är beställare som tänker långsiktigt. De är samhällsbyggare med långsiktig hållbarhet i åtanke och de väljer leverantörer som står för kvalitet och pålitlighet. Det har vi levererat i över 80 år. Vi har också tagit en större miljöposition där vi dels ser över våra egna processer med minskade transporter och sänkta koldioxidutsläpp till att vi är med i olika EU-projekt för ökad hållbarhet, informerar Björn Olsson.
Tack vare betongens höga miljöprofil och materialets flexibilitet lämpar det sig för byggnation av i stort sett allt från skolor och sjukhus till bostäder, industrilokaler och idrottsarenor.

Stark tillväxtregion
Öresundsregionen är en av norra Europas mest tillväxtbenägna regioner med flera stora väldsuppmärksammade projekt på gång som exempelvis ESS och Max IV som byggs i Lund. Starka är med och bygger en del av Max IV som ska bli ett landmärke för Lund och hela södra Sverige som högteknologiskt centrum för forskning och utveckling.
Starka är också med under byggnationen av det nya kvarteret Niagara för Malmö högskola. Här kommer högskolans verksamheter vid Kultur och samhälle och Centrum för teknikstudier att samlas. Projektet har en hög miljöprägel som ställer krav på alla som levererar i projektet, något som Björn Olsson anser stämmer väl överens med Starkas egna ambitioner.
– Vi stärker vår miljöprägel med den här typen av projekt, helt klart. Vi satsar nu på att bredda kunderbjudandet så att vi kan axla fler moment i byggnationskedjan och säkerställa slutresultatet. Det är ett sätt för oss att komma närmare våra kunder, säger Björn.
Starka har under 2011 förvärvat en verksamhet i södra Sverige som producerar betonggjutna golv, samt tidigare en i Mellansverige som tillverkar prefabricerade betongelement.