Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Navix maximerar nyttan av rederiernas investeringar

Med lång erfarenhet och gedigen kompetens ser det Göteborgsbaserade befraktningsföretaget Navix Maritime Chartering till att maximera nyttan av kundernas investeringar. Det innebär i praktiken att sysselsätta rederiernas tankfartyg så effektivt som möjligt, så att varje trade blir optimal och lönsam. Rederiernas framgångar går hand i hand med befraktningsföretagets mål – att skapa tillväxt tillsammans på en mycket konkurrensutsatt global marknad.

Navix Maritime Chartering är på papperet ett ungt befraktningsföretag men inom bolaget finns mycket lång branscherfarenhet och djupgående kompetens samlad. Företaget grundades 2012 som ett fristående befraktningsföretag tillsammans med det anrika Donsötank.
Således plöjdes mycket av det gamla tankrederiets unika kunskap in i Navix redan från början, tillsammans med grundarnas erfarenhet från Broströms i Göteborg. Kompetensen kommer nu även andra rederier till gagn då Navix rustar för att kunna ta ytterligare uppdrag.
– Vi går i expansionstankar nu och har för avsikt att bygga upp samarbeten med minst ett nytt rederi inom de kommande åren. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vår verksamhet är mycket långsiktig, det handlar om ömsesidigt förtroende som tar tid att bygga upp, och våra avtal löper över många år framåt, förklarar Mats Andersson, vd på Navix och med ett långt förflutet inom shipping.

Siktar på omkring 20 fartyg
Idag befraktar Navix totalt elva tankfartyg varav fem kommer från Donsötank. Resterande fartyg tillhör ett grekiskt rederi som liksom Donsötank bygger på en lång tradition inom shipping, även om rederiet i sig är nystartat.
– Vi planerar för att våra befintliga samarbeten ska sträcka sig över en lång tid framöver, och detsamma gäller om vi påbörjar nya samarbeten med andra rederier. Vi ser att det finns ett stort behov på marknaden gällande våra tjänster, samtidigt har vi för avsikt att växa tillsammans med befintliga kunder.
Mats Andersson avslöjar att målet är att befrakta en flotta på omkring 20 fartyg, vilket förutsätter samarbete med minst en aktör till. Att Navix kan leverera en högklassig service tydliggörs genom de framgångar som präglar de befintliga kundernas verksamheter.
– Vi startade verksamheten i uppförsbacke. Sjöfarten drabbades globalt av en av sina värsta kriser någonsin 2009 och tre år senare, när vi etablerade Navix, hade krisen ännu inte klingat ut. Idag ser vi att marknaden håller på att stabiliseras, även om det råder en viss överetablering på tanksidan.

Göteborgskontoret kan utökas
Navix sysselsätter fem personer på kontoret i Göteborg. Ett nytt avtal skulle kunna innebära nyanställningar, men inget är spikat i dagsläget. Enligt Mats är det inte heller helt enkelt att få tag på rätt kompetens.
– För att bli en duktig befraktare krävs många års erfarenhet från branschen. Det finns en utbildning vid Chalmers tekniska högskola som är en bra grund, men de personliga egenskaperna måste också finnas där. Som befraktare tar man väldigt stora beslut, och ett felaktigt beslut kan bli mycket kostsamt. Då är det viktigt att man har den erfarenhet som krävs för att fatta rätt beslut från början.
Att skapa personliga relationer är oerhört viktigt i branschen och det påverkar även valet av medarbetare som måste ha en viss fallenhet för det. Navix är lyhörda och uppmärksamma på nya möjligheter.