Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Navix växer tillsammans med redarna

Navix Maritime Chartering maximerar nyttan av redarnas investeringar. Det innebär i praktiken att sysselsätta rederiernas tankfartyg så effektivt som möjligt, så att varje trade blir så lönsam som möjligt. När rederierna blir framgångsrika och expanderar så gynnar det också Navix som får fler uppdrag med en större flotta att befrakta.

Navix ser långsiktiga relationer och investeringar som mest optimala och lönsamma. Rederiernas framgångar är avgörande för befraktningsföretagets tillväxt, och det blir speciellt tydligt på en allt tuffare marknad där konkurrensen är global. Med lång erfarenhet och kompetens från före detta Broströms i Göteborg fortsätter Navix att vidareutveckla ett koncept som verkligen håller under storm, såväl som i medvind.
Idag befraktar Navix strax under 20-talet tankfartyg inom mycket långa samarbeten med familjerederier i Sverige, Norge och Grekland. Att Navix kan leverera det man lovar tydliggörs genom de framgångar som präglar kundernas verksamheter.
– Vi planerar för att våra befintliga samarbeten ska sträcka sig över en lång tid framöver, och detsamma gäller om vi påbörjar nya samarbeten med andra rederier. Vi ser att det finns ett stort behov på marknaden gällande våra tjänster och kommer att fortsätta vidareutveckla vår service tillsammans med befintliga kunder samt ytterligare en eller ett par redare framöver, berättar Kjell Frömyhr, Commercial Director på Navix, med ett långt förflutet inom det Göteborgsbaserade Broströms.
I dagsläget samarbetar Navix med svenska Donsötank, norska Arne Blystad A/S / Songa Product and Chemicals samt grekiska Roswell Tankers Corp. – RTC.

Utvecklas inom CPP-segmentet
Navix etablerades med en klar strategi i november 2012, då man bland annat fastställde ett delmål för 2016 om att befrakta mellan 16 – 20 fartyg. Det är nu uppnått. Grundarna Kjell Frömyhr och Mats Andersson var också helt inställda på att man skulle behålla en kultur av professionalism som ett arv från Broströms. I det ingår bland annat att enbart samarbeta med fartyg och redare som gynnar andra partners.
Inom DPP (Dirty Petroleum Products) är Navix redan ledande i Europa. Nästa steg blir nu att etableras som en av marknadsledarna inom Intermediate Clean Petroleum Products (CPP) samt vidareutveckla och stärka sin position inom DPP i norra Europa.
– Vi ska använda vår marknadskunskap, erfarenhet och våra kontakter för att bygga upp en starkare närvaro inom CPP-segmentet. Vi ser därför mycket fram emot att vidareutveckla samarbetet med Arne Blystad i Norge, eftersom vi ser stora utvecklingsmöjligheter inom CPP tack vare detta samarbete. Vi kommer även att fokusera på en utveckling i Arktis, där vi redan har två fartyg som seglar helår samt minst ett fartyg extra under sommaren, berättar Kjell Frömyhr vidare.

Intermediatebefraktning är långt baserat på personliga relationer och ställer höga krav på befraktningsbolaget. Därför var Kjell Frömyhr och Mats Andersson väldigt noga med att fastställa sina strategier innan företaget etablerades. Det drar man nytta av idag när utvecklingen börjar stabiliseras inom tanksegmentet.
– Det allra viktigaste för oss är att vi jobbar som specialister inom det område vi opererar i, och att vi jobbar för redaren. När rederierna går bra och kan investera sina vinster i fler fartyg och ta större marknadsandelar, så går utvecklingen även framåt i vår verksamhet, avslutar Kjell Frömyhr med.