Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

NCC bidrar till ett hållbart samhälle

NCC ser fram emot att bygga Svanenmärkta hus i Västerås efter flera lyckosamma satsningar på andra håll i Sverige. Den nordiska miljömärkningen Svanen är en av världens tuffaste, men NCC tar sig gärna an utmaningen som man ser som ett viktigt bidrag till ett hållbart samhälle.

Alla nya hus som NCC uppför är lågenergihus. Husen har ett klimatskal som bland annat omfattar välisolerade fönster och väggar, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning. På detta sätt blir uppvärmningskostnaderna lägre, klimatpåverkan mindre och inomhusklimatet behagligare. Energieffektiva vitvaror, sunda materialval samt resurssnåla blandare och installationer är också en självklarhet för NCC.
Svanen är en världsledande miljömärkning och ställer tuffa miljö- och klimatkrav. Kriterierna som Svanen utgår från är: energi, inomhusmiljö, material, driftinstruktioner för de boende, kvalitet i byggprocessen och övergripande krav på licensinnehavaren.
Först ut att få den nya märkningen är två småhusområden i Stockholmsområdet; Vega i Haninge och Hageby Backe i Huddinge. Husen har en bra inomhusmiljö och det kontrolleras noggrant att luftkvalitet och ljudisolering håller hög standard.

Svanenmärkta hus till Västerås
NCC miljöcertifierar numera alla nyproducerade småhus i egen regi samt vårt Svanenmärkta flerbostadshuskoncept. NCC:s Svanenmärkta flerbostadshus är ett koncept för resurseffektivt byggande. Huset byggs med samma metod varje gång, och möjliggör därmed en god översikt gällande kvalitet och byggtid genom hela processen. Resultatet är moderna, öppna och ljusa lägenheter. NCC har satt en ny standard på den svenska byggmarknaden med Svanenmärkta småhus och flerbostadshus.
– Vi ser fram emot att introducera dessa bostäder även på Västeråsmarknaden, säger Jens Almcrantz, avdelningschef på NCC Boende.
För övriga flerbostadshus tillämpas certifieringen Miljöbyggnad, nivå Silver. Flerbostadshuset Brf Spinnakern i Västerås är uppfört som Miljöbyggnad och är precis färdigställt och inflyttat. I Västerås satsar NCC på alla boendeformer och under 2014 påbörjas projekt med både bostadsrätter och hyresrätter. Totalt handlar det om minst 150 nya bostäder i centrala Västerås.

NCC:s bidrag till en bättre miljö
Den som flyttar in i ett Svanenmärkt hus från NCC får stöd för att ta hand om och använda huset/lägenheten på bästa sätt.
– Om du följer råden i handledningen får du förutsättningar för ett boende som drar mindre energi än vad ett annat, motsvarande nybyggt hus skulle göra, upplyser Jens Almcrantz, som avslutar med att poängtera att Svanenmärkta småhus och flerbostadshus är en del av NCC:s bidrag till en bättre miljö och en hållbar framtid, både ur ett miljö- och ett socioekonomiskt perspektiv.