Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

NCC skapar framtidens samhälle

NCC Construction står för all verksamhet som har med bygg, anläggning och infrastruktur att göra – från markarbeten till affärsfastigheter och boendehus.
Inom region Norrland deltar NCC Construction varje år i hundratals projekt, stora som små, där man kombinerar det lokala företagets närhet med storföretagets styrka.

NCC, som är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag, är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation.
– Vi arbetar med anläggningsprojekt och jobbar mycket mot Trafikverket, vattenkraft och vindkraft. Vår styrka är att vi har alla enheter i bolaget, från asfalt till betong, säger Richard Mattsson, affärschef för Region Norrland.

Fyra affärsområden
NCC består av fyra affärsområden:
• NCC Construction, som bygger allt från järnvägar till bostadshus och broar
• NCC Property Development, som utvecklar s.k. kommersiella fastigheter såsom kontor, köpcenter och logistikanläggningar
• NCC Boende utvecklar bostadsområden och bostadshus, som sedan byggs av NCC Construction
• NCC Roads asfalterar vägar och andra områden samt säljer kross, sand och grusprodukter genom dotterbolaget Ballast
NCC bildades 1988 i samband med en fusion mellan JCC och ABV. Omsättningen inom NCC Construction Sverige var under 2012 cirka 25 miljarder kronor och antalet anställda cirka 7.500.

Stora projekt
Bland stora projekt för NCC Construction i Norrland just nu kan nämnas byggnation av fundament för en ny turbin på ett av Indalsälvens största vattenkraftverk – Midskogs kraftstation. Den kommer att producera el till 500 fler villor per år och säkrar elproduktionen i minst 40 år till. Beställare är Vattenkraft och ordern är värd 17 miljoner kronor.
– Uppdragen för Vattenkraft är en stor del av vår verksamhet. Det handlar om ungefär 70 procent av omsättningen, säger Richard Mattsson.

Kraftstation värd 300 miljoner
Ett annat stort projekt för NCC Construction är byggnation av en kraftstation i Hissmofors, två mil nordväst om Östersund. Uppdragsgivare är det kommunala elbolaget Jämtkraft. Ordern är värd cirka 300 miljoner kronor.
Projektet drogs igång den 1 mars 2011 och kraftstationen beräknas stå färdig 31 oktober 2013.
– Det är inte ofta det byggs kraftstationer så det är roligt att vi har den kompetensen i företaget, säger Richard Mattsson.
Upptagningsområdet för NCC Construction Norrland är Jämtland, Härjedalen och Västernorrland.
Richard Mattsson började arbeta på ABV 1988 strax innan fusionen med JCC och bildandet av NCC. Han har även jobbat som projektledare på Vattenfall mellan 2005 och 2008 då han blev affärschef för NCC Mark- och Anläggning i Norrland.