Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

NCC syns i vartenda gathörn

NCC bygger hållbart och resurssnålt i Sveriges trähuvudstad Skellefteå, som för första gången på många år får ett stort tillskott av nyproducerade lägenheter. I hållbarhetens tecken har även vindkraftsbyggnationer blivit en nisch för NCC.

NCC syns lite varstans i Skellefteå med omnejd och är i stort sett med i alla stora nybyggarprojekt, oavsett om det gäller vindparker, bostäder, äldreboenden eller nya vägar. NCC har dessutom under hela sommaren synts mitt i staden under byggnationen av Skellefteås nya stadspark.

Grundar den nya stadsparken
Den nya stadsparken beskrivs ofta som Skellefteås nya vardagsrum. NCC har varit med under de första två etapperna och skapat grunderna för en levande stadsmiljö där många värden har samlats på en liten yta.
– Redan 2005 påbörjades arbetet med att ta fram en ny detaljplan för stadsparken. 2010 vann vi upphandlingen av etapp ett, och senare även etapp två. Kommunen ville skapa ett grönt stråk som förbinder staden med älven, en mötesplats mitt i centrum. Det har vi förverkligat nu, förklarar Hans Levander, produktionschef på NCC:s markavdelning samt ansvarig för tung anläggning.
– Det kommer fler etapper under kommande år, men de första två är de största och grundläggande för framtida utveckling i området. Det som kommer härnäst är aktivitetsstråk utmed älven, där vi också hoppas på att få vara delaktiga, fortsätter Levander.

Med i husbyggareliten
Det kommunala bostadsbolaget i Skellefteå, Skebo, har gjort en kraftfull investering i nybyggnation på Curt Degermans tomt i centrala Skellefteå. De gamla husen som tidigare stod på tomten är rivna och i deras ställe ståtar nu ett par moderna hyreshus med totalt 48 lägenheter i det nya kvarteret Ringduvan.
– Det råder bostadsbrist i Skellefteå, som gått från att vara en utflyttningskommun till en attraktiv tillväxtkommun på kort tid. Det har inte byggts några nya bostäder, bortsett från privata villor möjligen, på många år. Detta markerar en vändning för Skellefteå, anser Kurt Nyström, projektchef med ansvar för husbyggnationer inom NCC.
NCC arbetar för att få till stånd ytterligare ett projekt omfattande ett tiovåningshus med samma beställare.
– Vi ser mycket positivt på våra möjligheter att kamma hem projektet. Precis som Skellefteå AIK satsar vi på att vara med i den absoluta eliten, säger Kurt Nyström.
Under drygt ett års tid har NCC arbetat med kvarteret Ringduvan. Inflyttning beräknas till våren 2014.

Storsatsar på vindkraftsbyggnation
NCC är delaktiga i utvecklingen av den nya vindparken som byggs på Blaiken, ett lågfjällsområde mellan Sorsele och Storuman. Skellefteå Kraft och Fortum har bildat det gemensamma bolaget Blaiken Vind som driver det storskaliga projektet om totalt 90 verk. NCC har under etapp två gjutit fundament och skapat all nödvändig logistik i området för 30 vindkraftverk som monterats tagits i bruk allteftersom.
– Fullt utbyggd kommer Blaiken vara en av de största landbaserade vindparkerna i Europa. Vi hoppas givetvis på att få vara en del i utvecklingen även under nästa etapp, men än så länge är inget avgjort och man har valt att vänta cirka ett år mellan varje etapp, säger projektchef Urban Burlin. Projektet har gått enligt planerna, det sista fundamentet gjöts den 28 september och någon vecka senare kom den första snön som liksom markerade att byggsäsongen nu var över. I alla fall för vindkraftsetableringar.