Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

NCC tar högsta höjd med Vattentornet

Vattentornet blir ett nytt landmärke i Växjö. NCC är med och utvecklar några av regionens största projekt och är genom sin byggserviceavdelning samtidigt med och stöttar i det dagliga med drift, underhåll och renoveringar.

NCC har två avdelningar i Kronoberg. Den ena fokuserar på nybyggen och större renoveringsarbeten, och den andra är uppbyggd kring löpande byggservicetjänster och mindre, ofta återkommande projekt såsom om- och tillbyggnader. Denna bredd gör NCC till en viktig samarbetspartner i både stora och små utvecklingsprojekt, både offentliga och privata.

Goda framtidsinvesteringar med nybyggen
NCC har många pågående projekt i Växjö med omnejd. Ett av de större omfattar den senaste utvecklingen av Vattentornet, som efter spiran på Domkyrkan är stadens högsta byggnation. NCC fick förtroendet att på uppdrag av Kärnhem uppföra det 19 våningar höga flerbostadshuset med ett 60-tal lägenheter.
– Huset är unikt dels med tanke på höjden, men även för att det kan ses från alla delar av staden, säger Niclas Coucher, som är projektchef på NCC Building.
I tider av akut bostadsbrist borde främsta fokus ligga på att snabbt och effektivt få fram fler bostäder. Samtidigt ska det vara bostäder som håller hög kvalitet och som utgör goda framtidsinvesteringar. Det är Vattentornet ett ypperligt exempel på. NCC har också ett brett utbud av koncepthus som byggs till en kostnad som lämpar sig utmärkt för hyresrätter.
Ett annat spännande projekt är ett som nu är nära att färdigställas i kvarteret Alabastern i centrala Växjö. Under snart fyra år har ett stort renoveringsarbete pågått i kvarteret. På uppdrag av Växjöbostäder totalrenoverar NCC drygt 300 lägenheter som utrustas med senaste tekniken avseende styrning, komfort och energikonsumtion.

Tusenkonstnär inom Byggservice
Byggservicesidan inom NCC har hand om mindre projekt som kan omfatta allt från en timmes arbete till uppdrag på upp till 20-25 miljoner kronor.
– Vi får ofta tänka utanför ramarna och vara uppfinningsrika för att lösa kundernas projekt. Som exempel kan vi utföra alla typer av snickeriarbeten, plåtarbeten och andra entreprenadtjänster. Vi kan byta en dörr ena dagen, och utföra stambyten nästa. Helt enkelt vara lite av en tusenkonstnär, säger Per Gustafsson, som ansvarar för NCC Byggservice i Växjöområdet.
I ett pågående projekt renoveras arrendebostaden i Huseby Bruk, idag ägd av Statens fastighetsverk. Byggnaden uppfördes under på 1800-talet och är K-märkt, vilket innebär att alla ingrepp måste ske med största försiktighet och hänsyn till fastighetens historia.
Ett annat större projekt på byggservicesidan är ett takbyte på cirka 4000 kvadratmeter som pågått under flera månader och som står inför färdigställande nu. Parallellt sköter Pers avdelning även löpande underhåll och uppdrag från fastighetsbolag och försäkringsbolag omfattande brand- och vattenskador.

Fortsatt expansion
Hela NCC har expanderat kraftigt under de senaste åren och omsättningen för Växjöregionen/ Kronoberg stiger årligen med mellan tio och tjugo miljoner kronor. Det genererar naturligtvis nyanställningar och fortsatt tillväxt för NCC men även utanför NCC. Det är fortsatt goda framtidsutsikter då NCC med sin kvalitet och bredd av kompetenser ofta är kundernas förstahandsval.