Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Nethouse växer och fokuserar mer på projektleveranser

Det expansiva IT- och verksamhetskonsultbolaget Nethouse är ständigt på jakt efter vass kompetens för att stärka sitt erbjudande. Företaget är mycket tillväxtbenäget, inte minst i Dalarna där stora projekt bidrar till att bygga upp varumärket och Nethouse som attraktiv arbetsgivare.

Det går fortsatt bra för Nethouse i Borlänge och Dalarna, både avseende rekryteringar och förvärv av nya projekt – det trots tuff konkurrens inte minst från storstadsregionerna.
– Vi befinner oss mitt i en kraftfull förändring inom hela organisationen Nethouse. Vi har expanderat mycket under de senaste åren och vi är precis som de flesta andra IT-bolag i regionen angelägna om att trygga vår kompetensförsörjning. Vi växer och förändras och har idag en mycket större kraft i vår leverans, förklarar Malin Öhgren, konsultchef inom systemutveckling samt med i ledningsgruppen för Nethouse Dalarna.
Nethouse tar nya marknadsandelar och utvecklar nu en ny profil för hur man ska synas i Dalarna framöver.
– Vi går från att vara ett mindre kontor i Borlänge på 20 anställda till att kunna leverera med en mycket större bredd med kunskap från över 160 konsulter från hela Nethouse. Det är möjligt eftersom vi har skapat en ny organisation där affärsområden länkas samman och man arbetar över geografiska gränser, berättar Maria Danielsson, som tillsammans med Malin är konsultchef i Dalarna med delat kontorsansvar.
Lokalt i Borlänge växlar man också upp från 20-talet konsulter till ungefär 40.

Från konsulttimmar till projektleveranser
Nethouse har skapat en unik företagskultur baserat på de fyra kärnvärdena engagemang, ödmjukhet, lönsamhet och kompetens. Alla arbetar efter samma mål; att uppnå långsiktig lönsamhet både för kunden och för Nethouse. Lönsamhet handlar om mycket mer än bara siffror och tal, det handlar framförallt om att skapa långvariga relationer och ett givande utbyte med långsiktiga mål.
– Vi har tidigare arbetat mycket utifrån en traditionell modell med konsulting på timmar. Nu arbetar vi allt oftare i projekt med heltäckande ansvar. Det blir en mer enhetlig leverans, vi står för ett ökat värde då vi stöttar och deltar i hela leveransen. Här blir målet ökad lönsamhet mycket tydligt, anser AnnaMaria Löffler, sälj- och marknadsansvarig, som också sitter med i ledningsgruppen för Nethouse Dalarna tillsammans med Maria och Malin.
– Vi arbetar i effektiva team och fokuserar på en gemensam projektleverans. Det ger oss möjlighet att stärka gemenskapen i våra team, kompetensutveckla och fokusera ännu mer på kunskapsutbyten. Det ger också en bättre leverans gentemot kunderna, tillägger Malin.
Nethouse samarbetar idag med flera av regionens största arbetsgivare. Det bidrar till att skapa en stark kultur av kunskapsutbyte och personlig utveckling – saker som konsulter inom branschen eftertraktar allra mest.

Starkare varumärke
Nethouse har generellt ett mycket gott rykte i branschen efter framgångsrika projekt som utförts på uppdrag från några av landets största företag och organisationer. Det är Nethouse som utvecklat Trafikverkets system för att administrera alla förarprov i Sverige, som exempel. Projektet drevs från Örebro, men har stark bärkraft för hela Nethouse och gynnar därmed även utvecklingen av varumärket i Dalarna.
– Vi ser att det är en spännande utmaning vi står inför men vi känner väldigt starkt att vårt unika sätt att jobba efter vår värdegrund kommer hjälpa oss att lyckas säger Malin, Maria och Anna-Maria, som också passar på att tillägga att det starka samarbete man har med Högskolan i Dalarna kommer att vara till stor hjälp. I gengäld stöttar Nethouse även högskolan genom att bland annat bidra med kunskap via föreläsningar och stöttning inom forskningen.
– Detta är väldigt viktigt för oss eftersom vi ser det som en del av vårt samhällsengagemang och bidrag till att säkra regionens kompetensförsörjning inom IT.