Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Njudungsgymnasiet integrerar nya resurser i näringslivet

Njudungsgymnasiet präglas av en för Vetlanda nära nog unik positiv anda. Den genomsyrar såväl kommunen som näringslivet och är inte minst påtaglig bland invånarna, som i princip tagit för vana att samverka för att bidra till samhällsutveckling och välmående.

Vetlanda har satt sitt namn på kartan som en kommun med starka traditioner inom framförallt metall- och träindustrin. Många internationellt kända hustillverkare har etablerat en världsunik verksamhet och drivs fortfarande framgångsrikt i Vetlanda, liksom ett antal aktörer inom verkstadsindustrin. Branscherna har gemensamt att de fortfarande förlitar sig på kompetens från hemmaplan, och här spelar Njudungsgymnasiet en central roll.

Lärlingsutbildning ger rekryteringsunderlag
Som industrikommun är Vetlanda i behov av mycket praktisk kompetens och rekryteringsbehovet är stundom ganska omfattande. Tack vare yrkesprogrammen bidrar Njudungsgymnasiet till att trygga viktig arbetskraft och kompetens som behövs för att de lokala företagen, som ofta har en internationell marknad, ska fortsätta utvecklas.
– Ett sätt att stärka relationen mellan skolan och näringslivet är att satsa på lärlingsutbildningar. Det har vi utvecklat inom flera av våra yrkesprogram, bland annat fordonsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet, berättar rektor Henrik Wågesson.
Lärlingarna är ute på olika företag minst halva studietiden, de får då en mycket god inblick i hur det fungerar på en arbetsplats och får samtidigt tillgodogöra sig yrkeskunskaper direkt från branschen. Företagen får i sin tur tillgång till ett bra rekryteringsunderlag som de dessutom själva varit med och format. Bättre kan det inte bli.

Mångfald och yrken för alla
Då engagemanget och samarbetet mellan kommunen och näringslivet i mångt och mycket präglar skolan, ter det sig naturligt att man även satsat på både Teknikcollege samt Vård- och omsorgcollege.
– Vi har en klar ambition att försöka förändra den gamla bilden av industrin, fortsätter Wågesson. Vi söker också inspirera till en jämnare fördelning mellan killar och tjejer inom Teknikcollege, bland annat med tjejkvällar på temat teknik och industri. Vård- och omsorg har samma utmaning fast omvänt, här ser vi gärna att fler killar söker sig till en utbildning som faktiskt leder till möjligheten att söka sig vidare inom Sveriges kanske största arbetsmarknad.

Utvecklar skolans attraktivitet
Njudungsgymnasiet sticker även ut med att vara ett idrottsgymnasium som kan erbjuda två olika nationella idrottsutbildningar inom bandy respektive fotboll. Man kan även välja idrottsfördjupning inom andra sporter som golf, tennis, innebandy och ishockey.
Henrik Wågesson hyser förhoppningar om att kunna utöka idrottsprofilen framöver, kanske redan till hösten 2016. Som avslutning säger han:
– Vi arbetar ständigt för att utveckla skolans attraktivitet och att kunna erbjuda en mångfald både var gäller program och valbara kurser är en del i det. Vår idrottsprofil är en stark dragkraft, men många lockas även av den unika atmosfär som byggts upp under många år här på skolan. Det är lika viktigt för att locka nya elever, som då vi söker attrahera ny lärarkompetens.