Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nobina är ett växande bussbolag i Norra Skåne och kör bussarna åt Skånetrafiken

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Varje dag kör Nobina cirka en miljon kunder till sina destinationer och strävar alltid efter att utveckla kollektivtrafiken med kunderna i fokus. Nobina ligger även i framkant inom fordonsutveckling och var först med superbussar. Elbussar har Nobina kört sedan 2006.

I Norra Skåne ansvarar Nobina för både stadstrafiken i Helsingborg och för regiontrafiken i området. Nobina har cirka 740 medarbetare och 230 bussar.

Förutom i stort sett all kollektivtrafik i norra Skåne, så har vi även en del beställningstrafik som exempelvis tågersättning, berättar Linda Uddenäs, rekryterings- och utbildningsansvarig för trafikområde Norra Skåne. Det innebär att vi söker fler förare. Både de som redan har busskort och de som är intresserade av att få sin utbildning hos oss.

Söker kompetens till bristyrke
Under de kommande åren har Nobina många pensionsavgångar samtidigt som kollektivtrafiken växer. Fler människor reser kollektivt och fler förare behövs. Bussförare är ett bristyrke och trafikföretagen runtom i Sverige söker förare.

För att öka antalet förare har vi utbildat internt på Nobina Akademin under både hösten 2016 och våren 2017, säger Linda Uddenäs. Vi har även bekostat utbildningsplatser externt där förarna erbjuds anställning efter godkänd genomförd utbildning. Men våra insatser räcker inte, fortsätter Linda. Vi behöver fler förare!

I höst återinförs Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning efter ett uppehåll på cirka 18 månader. Det finns även en bussförar-utbildning på Tegelbruksskolan i Klippan. Bussförare är ett framtidsyrke och Nobina är framtidens arbetsplats.

Nobina är en stor arbetsgivare med stark branscherfarenhet som erbjuder trygg anställning.
Vi har väl etablerade värderingar som vi står fast vid och en företagskultur där vi tar hand om varandra, berättar Linda Uddenäs. För de som önskar erbjuder vi kompetensutveckling och varierande arbetsuppgifter. Eftersom bussarna rullar dygnet runt, finns också möjlighet till olika varianter av arbetsschema, avslutar Linda.

Nöjda kunder och nöjda medarbetare
Nobina har flera depåer runtom i Norra Skåne och den största är busspunkten som ligger nära väg 111, vid Väla industriområde. 

På busspunkten har vi vår egen verkstad och fordonsvård, säger Fredrik Persson, fordonsvårdschef. Vi reparerar bussarna alltefter behov och bussarna tvättas, städas och genomgår en säkerhetskontroll varje kväll. Vår framgång beror på att alla funktioner inom Nobina är samspelta och i slutändan är vi ju varandras kunder i organisationen samt har en slutkund som förväntar sig en viss kvalitet för biljettpengarna.  Genom att vi dagligen försöker göra det där lilla extra för föraren skapar vi förutsättningar för att föraren kan göra det lilla extra för kunden. För oss kan det betyda att få en tio år gammal buss att kännas ny.

Många förare har arbetat på Nobina i många år och det är sällan förare lämnar företaget.

Jag har arbetat som bussförare i åtta år och de senaste fyra åren på Nobina, berättar Bart de Waard Wagner. Det är ett mycket bra yrke och kombinationen av att träffa mycket människor och köra buss är något jag trivs med. Jag uppskattar även blandningen av kollegor forsätter Bart. En del har varit förare hela sitt yrkesverksamma liv, medan andra kollegor har en helt annan bakgrund. Det gör Nobina till en spännande arbetsplats.

Victoria Tiblom