Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Nodra fixar vardagen

Det kommunala bolaget Nodra ansvarar för flera viktiga samhällsfunktioner i Norrköping. Nodras uppdrag är att finnas med i bakgrunden hela dagen, och se till att vardagen fungerar så smidigt som möjligt för alla som bor och arbetar i Norrköping.

Allt från rent vatten i kranen för att brygga morgonkaffet till säkerställande av ett stabilt bredband så att kommunikationen fungerar under det viktiga mötet är Nodras huvudbry. Och dessutom allt däremellan med sophämtning och återvinning samt rening av avloppsvatten innan det släpps ut i naturen.

Tre viktiga affärsområden
Nodra skapar förutsättningar för att den som bor i Norrköping ska kunna leva komfortabelt och bekymmersfritt. Det är nog inte så många som tänker på hur mycket jobb som faktiskt behövs för att göra det möjligt, men för Nodra är det en självklarhet att förena de tre viktiga affärsområdena bredband, VA och avfallshantering så att vardagen fungerar.
– Man kan säga att vår vardag består av att se till så att kundernas, och i förlängningen alla Norrköpingsbors, vardag fungerar. Det gör vi genom att bygga säkra leveranser inom alla våra affärsområden och genom att vara tydliga med vilken service man som kund kan förvänta sig av oss, säger Henrik Peterson, vd på Nodra.
Vid eventuella driftstopp ska kommunikationen vara tydlig och nå alla i Norrköping, utan undantag. Då är det också mycket mer acceptabelt att faktiskt ha driftsstopp då och då, vilket är nödvändigt vid underhåll av vårt ledningsnät till exempel, men också vid mer oförutsedda händelser som en vattenläcka eller tillfälligt avbrott i sophämtningen vid riktigt dåligt väder.
– Oförutsedda händelser kan man gardera sig till en viss grad för, och det gör vi, men samtidigt måste vi vara tydliga med att saker kan hända och det viktigaste är då vad vi gör för att lösa det, och hur snabbt det går. Här har vi en riktigt bra organisation, tillägger Henrik.

Bra vardagar, varje dag
Nodra närmar sig kunderna genom att vara öppna för dialog. Vid nya projekt eller förändringar ser man till att snabbt informera kunderna och involvera dem genom att ta emot feedback och förbättringsförslag.
– Vi ska fixa vardagen. Det är vår vision och vår affärsidé; att skapa bra vardagar varje dag, året om. Vi kommer att bli ännu mer tydliga i vår kommunikation kring det, samt även förstärka vår kundservice, som redan nu är bra och ofta får beröm av kunderna men som vi vill göra ännu bättre, säger Henrik Peterson.
Nodra ska kort och gott fortsätta bidra till en hållbar utveckling i Norrköping.