Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Nogap skapar ordning och reda

Inriktningen hos Nogap i Västerås är att hjälpa företag att skapa ordning och reda. Företaget erbjuder en noggrann analys av flöden och rutiner i verksamheten och ger besked om var och hur man skapar förbättringar.

Nogap startades i nuvarande form 2007 och drivs av Mari Hellblom och Viveka Lundström. Företaget sysselsätter totalt tolv medarbetare.
– Vi erbjuder bland annat riskhantering och affärs- och verksamhetsutveckling. Riskhantering innebär att man försöker öka riskmognaden i organisationen och erbjuda metoder och verktyg för hur man analyserar och hanterar risker, berättar Mari Hellblom, vd på Nogap.
Sedan starten 2007 har Nogap arbetat med intern styrning och kontroll och tillhör idag landets mest erfarna på området. Genom åren har Nogap utvecklat fler sidor och erbjuder fler tjänster samt även verktyg, som underlättar företagens förmåga att effektivisera verksamheten.
Medarbetarna på Nogap är ett effektivt, samspelt lag av seniorkonsulter med en stark vilja att hjälpa företag att skapa ordning och reda.
– Vår styrka är den höga kompetensen de anställda har. Alla har varit ute och jobbat i stora industriföretag och kan hjälpa kunderna med olika frågor, säger Mari Hellblom.

Internkontroll är nödvändig
En grundlig internkontroll är nödvändig för att en verksamhet ska styras säkert och effektivt mot uppsatta mål. Nogap försöker alltid att utifrån verksamheten hitta en säker men effektiv väg till god intern styrning och kontroll. Den ska helst uppfattas som en naturlig del av verksamheten – och gärna vara på plats snabbt.
Nogap kan bland annat hjälpa till med:
• riskanalys
• effektiva rutiner
• kontroller
• uppföljning

Lean Administration
Önskemålen om bra kvalitet på kortare tid för bokslutsarbetet blir allt vanligare. Nogap erbjuder Lean Closing – en metod där man använder sig av ett Lean-inspirerat koncept för att analysera och förbättra bokslutshanteringen på företaget.
Nogap har arbetat med Lean Closing även internationellt och mött stort intresse i USA, Singapore och Kina.

Nogap kan bland annat hjälpa till med:
• analys
• processkartor
• handlingsplan

Nogap erbjuder även specialistbemanning och har konsulter inom följande områden:
• ekonomisk ledning och uppföljning; ekonomichef, controller, redovisningschef
• ledningssupport
• produktkalkylering
• projektledning
• strategiskt inköp

– Vi har haft en god utveckling sedan starten och ökat sakta men säkert med en eller ett par personer varje år. Idag omsätter vi cirka 15 miljoner kronor. Vi ska lansera nya utbildningar, bland annat inom riskhantering, och då kommer vi att möta nya kundgrupper framför allt från kommuner, landsting och medelstora företag, säger Mari Hellblom.