Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Noras företagsamhet ökar mest

I Nora möts nytänkande inför framtiden med en strävan efter att bevara gamla traditioner. Nora är en bevarad och till och med prisbelönt trästad som nu sticker ut hakan ytterligare med ett tillväxtbenäget näringsliv. Det märks inte minst i antalet företagsamma entreprenörer, där Nora växer snabbast av Örebro läns samtliga kommuner.

Antalet företagsamma personer i Örebro län har ökat med ungefär 1,3 procent under 2013, vilket är en rejäl uppväxling jämfört med 2012 då siffran stannade på 0,6 procent. Av samtliga kommuner i länet utmärker sig Nora, en av de fyra norra kommunerna, som den kommun där tillväxten mätt i antalet företagsamma personer är störst. Ökningen, jämfört med siffror från 2012, visar att antalet företagsamma personer i Nora har ökat med 4,5 procent.

Framgång genom samverkan
Rent konkret så visar de senaste siffrorna att företagsamheten är på uppgång i Nora. Det finns flera saker som ligger bakom framgångarna, bland annat kommunens och skolornas satsningar på Ung Företagsamhet. Entreprenörskap bland unga är något som dessutom drivs i samarbete med grannkommunerna.
Stark samverkan mellan de fyra norra kommunerna, det vill säga Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg, är också en bidragande faktor. Genom att samarbeta kring till exempel miljö- och byggfrågor kan utveckling inom området underlättas med kortare handläggningstider bland annat.
Nu när kommunen nyligen anställt en näringslivsutvecklare kommer fokus på företagsamheten att bli ännu skarpare. I Nora finns ungefär 1000 företag, de flesta är små eller rentav enmansföretag. De är ofta beroende av en god service från kommunen för att kunna skapa tillväxt. Det är bland annat serviceerbjudandet som kommer att utvecklas ytterligare av näringslivsutvecklare Klas Brynte.

Gynnas av regionbildning
Nora har en stark företagsamhet, men regionens största arbetsgivare finns utanför kommunen. Samtidigt är det många som vill bo i Nora, varpå orten utvecklats till en utpräglad pendlingskommun. Hela Örebro län är som en enhetlig och gemensam arbetsmarknadsregion, något som blir ännu tydligare nu när Region Örebro län bildas i januari 2015.
– Vi kan dra nytta av vår storlek som mindre kommun i norra Örebro län, menar kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson, som syftar på kommunens förmåga att skapa nära relationer med det lokala näringslivet.
För att göra kommunen ännu mer attraktiv för både företagande och boende har man dessutom storsatsat på att bygga ut fibernätet. Nationella mål säger att 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till fiber senast år 2020. Nora är nästan i mål redan nu med en fiberutbyggnad som hör till Sveriges tätaste.