Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Norconsult stärker varumärket med arkitekttjänster i norr

Norconsult är en av Nordens ledande aktörer inom samhällsplanering och projektering. Nu förstärks erbjudandet i Norrbotten med arkitekttjänster efter förvärvet av Arkitekthuset Monarken.

I korthet kan man sammanfatta verksamheten inom Norconsult som ett erbjudande av målinriktade rådgivningstjänster kompletterade med projektering och arkitekttjänster. Syftet är att bidra till ett hållbart samhälle genom nyskapande, kreativitet och hållbara innovativa lösningar. Målsättningen är densamma oavsett om det är utveckling i Stockholm, Kiruna eller Luleå det gäller.

Nya möjligheter med arkitektkompetens
Norconsult syns i stora som små samhällsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Företagets djupa kompetens inom arkitekttjänster förstärks nu tack vare förvärvet av Arkitekthuset Monarken.
Just nu pågår två stora sjukhusprojekt i Norrbotten, där Norconsult både konstruerat och ritat hela ombyggnationen. När Kiruna stad ska flytta för att ge plats för gruvan är Norconsult också med och designar nya stadsdelar. Det första nya kvarteret är projekterat och byggs just nu. Det första huset är redan uppfört, det var Kirunas nya stadshus som markerar den nya stadens utveckling.
– Nya Kiruna centrum blir en blandad stadsdel med bostäder och verksamhetslokaler. Vår kompetens är heltäckande och vi tar oss gärna an den här typen av projekt, säger Magnus Kieri, som arbetar med både byggledning och projektering på Norconsult i Norrbotten.
Norconsult kommer att fortsätta växa i regionen. Att vara så heltäckande som möjligt är en framtidsstrategi som man tror på och förvärvet av Arkitekthuset Monarken har öppnat många nya dörrar för det.

Starkare tillsammans
Det som tidigare var ett eget bolag, Arkitekthuset Monarken, är nu ett team inom Norconsult med fokus på arkitektur och byggkonstruktion. Teamet utgår från Luleå och Piteå men arbetar över hela Norr- och Västerbotten. Fokus kommer även framgent att vara på stora samhällsbyggnadsprojekt.
– Vi är välkända lokalt och genom att vi nu tillhör en större koncern så kan vi ta oss an ännu större projekt. Jag tror att själva varumärket Monarken kommer att leva kvar lokalt eftersom vi är många kvar som varit med från början. Vår kompetens är ett viktigt tillskott i Norconsults erbjudande och tillsammans är vi ännu starkare, säger Magnus Kieri.
Lokal förankring vinner man mycket på. Norconsult är en nordisk koncern, men man satsar mycket på lokala kontor nära nyckelkunder.
– Styrkan är att vi är fler nu. Det finns arkitekter och byggnadskonstruktörer i Stockholm, Göteborg och Örebro som vi kan bygga djupare samarbeten med. Det kan gynna projekt i vår region, tillägger Magnus.
Norconsult är som tidigare nämnt gärna med i både små och stora projekt. Bland kunderna finns flera av landets kommuner och statliga verk. Faktum är att Norconsult medverkar i några av Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt, som till exempel kapacitetshöjningen på Mälarbanan västerut från Stockholm samt byggnationen av Östra länken i Luleå.