Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nordea förverkligar både privatpersoners och företags drömmar

Nordea har i flera bemärkelser Skellefteås modernaste bankkontor. I nyrenoverade lokaler på Nygatan sitter cirka 35 rådgivare varav ungefär hälften arbetar med företagskunder och hälften med privatkunder. Även i mötet med kunderna söker Nordea förnyelse, och idag kan banken möta kunderna på deras villkor gällande tid och plats – på bankkontoret, internetbanken, ute hos kund, telefon eller online.

Nordea är inte bara Nordens största bank utan även en av Europas största. Samtidigt finns det en unik småskalighet inom Nordea som gör sig mest påmind i bankens kontakt med kunderna.
– Våra rådgivare är moderna, personliga och professionella. Vår erfarenhet i kombination med den höga förändringstakten i banken gör att våra lösningar hänger med både kundens och samhällets snabba utvecklingstakt. Vi vill lära känna våra kunder för att kunna ge de bästa råden och då kan vi även göra drömmar möjliga, säger Ulrica Magnusson Söderlund, kontorschef Företag.

Mervärden och CSR
Som Nordens största affärsbank är Nordea ledande på en rad områden. Lokalt innebär det att kunderna har tillgång till olika specialister inom exempelvis förmögenhetsförvaltning, markets, cashmanagement och finansiering. Alla lösningar skräddarsys utifrån kundernas situation och behov.
Nordea ser även till att erbjuda mervärden som lyfter kundupplevelsen och tydligt visar bankens engagemang både för kunderna och för Skellefteås tillväxt. Att regelbundet anordna kundträffar med kända Nordeaprofiler är en del av det. Här får kunder i Skellefteå möjlighet att träffa och samverka med framstående experter som chefsekonom Annika Winsth och Sasja Beslik, som är chef över Nordeas ansvarsfulla investeringar. Sasja betraktas även som en av Sveriges främsta experter inom Corporate Social Responsibility, CSR.
Nordea bedriver även ett gediget CSR-arbete på hemmaplan med flera framgångsrika exempel. Huvudfokus är att stötta barn och ungdomar. Exempel på detta är Ekonomipejl, Teach for Sweden och Hjältarnas Hus i Umeå.
– Ekonomipejl är vårt sätt att bidra till ökad kunskap hos ungdomar när det gäller privatekonomi. Hjältarnas Hus har vi aktivt stöttat under en längre tid och här är vi idag en huvudsponsor. Idag är finansieringen av huset tryggat och barnfamiljer i hela Norrland kommer att få ett bra boende när livet är som tuffast, berättar Emma Remahl, kontorschef med ansvar för privatkunder.

Aktiv del av det lokala näringslivet
Nordea är också en aktiv del av det lokala näringslivet och föreningslivet och försöker ständigt bidra till projekt, evenemang och samarbeten som gynnar hela Skellefteås tillväxt.
– Vi vill givetvis bidra till Skellefteås tillväxtmål om 80 000 invånare. Detta gör vi genom att hjälpa både privatpersoner och företag att förverkliga sina drömmar och idéer. Vi har också investerat och satsat på nya fräscha lokaler i centrala Skellefteå vilket innebär att vi har för avsikt att växa tillsammans med Skellefteå kommun, fortsätter Emma Remahl.
Nordeas samarbete med Smålandsvillan är ett konkret exempel på hur banken tillsammans med andra aktörer bidrar till att det byggs nya hus i Skellefteå. Tillsammans har man tagit fram ett mycket fördelaktigt finansieringserbjudande för de kunder som väljer Nordea och Smålandsvillan.
Nordea har även liksom många andra banker valt att ta bort kontanterna och är nu ett renodlat rådgivningskontor.
– I och med att Nordea är utsedd till en av världens 50 systemviktaste banker känner vi ett stort ansvar för att försöka förhindra penningtvätt, kriminalitet och terrorism. Vi jobbar aktivt med compliancefrågor som idag har blivit en del av vårt dagliga arbete och kultur, upplyser Ulrica Magnusson Söderlund.
Då Nordea är en del av Skellefteå tror vi på den lokala marknaden och strävar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att nå visionen för Skellefteå 2030.