Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nordea överträffar kundernas förväntningar

Företagsledaren Stig Arvidsson har höga förväntningar på sin bank och samarbetspartner Nordea. Som vd för ett synnerligen expansivt byggbolag i en av Västsveriges mest tillväxtbenägna regioner har Stig behov av avancerade tjänster som ställer krav på bankens kompetens. Han ser framförallt Nordeas förmåga att samla all kunskap under samma tak som ett bra stöd för vidareutveckling av det egna företaget.

Wikströms Byggnads AB i Uddevalla befinner sig i ett expansivt skede. Det byggs mycket i Uddevalla och orderboken är fulltecknad för i stort sett hela 2014. Utvecklingen har gått fort, och då ser vd och delägare Stig Arvidsson det som extra viktigt att få stöd från banken.
– Jag ser det som en trygghet att jag kan få kontakt med Nordea närhelst jag behöver det. Vi är ett byggbolag med behov inom många olika tjänsteområden, samtidigt växer vi just nu. Dessutom står vi inför ett generationsskifte och här ser jag bankens kompetens som ovärderlig. Nordea har hittills lyckats överträffa mina förväntningar på alla plan, säger Stig.

Allt bygger på långsiktiga relationer
Det som Stig Arvidsson upplever som en hög tillgänglighet utgör kärnan i Nordeas koncept för Private Banking.
– Att få kontakt med ett kundteam som fokuserar på den enskilda kundens behov och önskemål är oerhört uppskattat. Vi möter kunderna på lokal nivå och lägger resurser på att verkligen förstå deras verksamhet, säger Tobias Andersson, som ansvarar för Private Banking på Nordea i Uddevalla.
Att möta kunden på kundens villkor är speciellt kännetecknande för Nordea.
– Vi strävar alltid efter att lära känna våra kunders verksamhet så bra som möjligt eftersom det öppnar för ett djupare samarbete och ger oss möjlighet att etablera långa relationer. Vår förhoppning är att kunderna känner att vi kan bidra till deras utveckling genom att erbjuda rätt rådgivning i rätt skede, säger kontorschef Mattias Abrahamsson.
Stig Arvidsson bekräftar Mattias uttalande om långsiktiga relationer. Wikströms står inför ytterligare förändring med kommande generationsskifte, ett arbete som redan påbörjats och som bygger på en mycket lång framförhållning.
– Vi planerar för de kommande tio åren. Då är det viktigt att banken arbetar på samma sätt och också tänker långsiktigt, poängterar Stig.

Nordeas bidrag till en hållbar utveckling
Enbart under 2013 utökades Wikströms med ytterligare fyra anställda. När Stig och kollegan Per Samuelsson köpte bolaget 1991 hade man fyra anställda totalt, idag sysselsätter Wikströms ett 20-tal personer på årsbasis.
– För oss är det en självklarhet att arbeta lokalt och ta vara på de möjligheter som finns här. Det gör vi bland annat genom de tjänster vi levererar till Wikströms. Vi förvaltar våra kunders kapital med långsiktighet och efter kundernas specifika önskemål. Det är en del av vårt bidrag till en hållbar utveckling i Uddevalla och närregionen, understryker Tobias Andersson och Mattias Abrahamsson.