Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Nordea Private Banking är Nordens främsta kapitalförvaltare

Nordens största bank har fler relationskunder idag än någonsin. Trots tuffa tider har banken lyckats skapa nya relationer som håller. Vad är det som gör att just den här banken lyckas så bra? Ett svar är att fördelarna hos en stabil storbank effektivt kombineras med en stark lokal förankring. Vi talar förstås om Nordea. Nordea är också Nordens ledande förmögenhetsförvaltare med ett förvaltningskapital om totalt 126 miljarder Euro. Inom affärsområdet Private Banking förvaltas 43 miljarder Euro på uppdrag av 95 000 kunder.

Nordea Private Banking finns på ett 20-tal orter i Sverige, från norr till söder. I Göteborg finns kontoret på Östra Hamngatan, hit är företagskunder såväl som privatkunder som är anslutna till Private Banking välkomna. Nordea förvaltar kapital på uppdrag av privatpersoner, företag, stiftelser och organisationer.
– Vi vänder oss till kunder som är engagerade i sin förvaltning, som vill få ut lite mer av sin bank. Vi erbjuder rådgivning inom hela Private Banking-området, oavsett om kunderna vill göra egna placeringar eller skapa avtal där vi sköter alla placeringar å kundens vägnar. Vi fungerar som en egen organisation inom Nordea med egna beslutsvägar. Tjänsten Private Banking är detsamma inom Nordea, oavsett vilket kontor man anlitar och vi har korta beslutsvägar eftersom det mesta hanteras lokalt, förklarar Ulf Karlsson på Nordea Private Banking i Göteborg.

Framtidsinriktad bank
Fördelarna med att vara kund i Nordea är många. Som en av de största fullservicebankerna i Europa är Nordea också en av de mest stabila. När många europeiska banker har allvarliga problem så är Nordea fortfarande en stabil partner för både företag och privatkunder. Faktum är att ingen europeisk bank har högre kreditbetyg än Nordea. Nordea är helt inriktade på att fortsätta bygga en framtidsinriktad bank där man hjälper människor att uppfylla sina drömmar.
– Vi har alla finansiella instrument in-house, men det innebär inte att vi enbart erbjuder interna lösningar. Vi har breda samarbeten med externa förvaltare. När vi väljer lösning ser vi till kundens situation, mål med placeringen och andra önskemål. Baserat på varje enskild kunds behov syr vi ihop bästa tänkbara lösning, säger Michael Boman, gruppchef Private Banking.

Specialistkompetens på plats
Nordea Fund & Manager Selection har fått utmärkelsen Swedish Fund Selecting Team of the Year i Nordic Fund Selection Awards. Priset grundas på att man väljer ut de allra bästa externa fondförvaltarna och kombinerar bästa tänkbara lösning för kunderna.
– Det här är saker som vi arbetar med varje dag, det är inget nytt för oss. Vi har specialistkompetens på plats, allt är samlat under samma tak. Private Banking rådgivaren avgör hur mycket kompetens som ska avsättas för varje kund. Vi har på ett mycket framgångsrikt sätt eliminerat intern konkurrens vilket gör att våra rådgivare tar hjälp av varandra och därmed levererar den absolut bästa tjänsten för varje kund, understryker Michael Boman.

Nordens bästa Private Banking
Nordea Private Banking sysselsätter ett 30-tal personer i Göteborg och har ett upptagningsområde från Storgöteborg och upp till Stenungsund och åt andra hållet ner till Falkenberg i Halland. Nordea blev under 2012 utsedd till Nordens och Sveriges bästa Private Banking organisation av konkurrenter över hela Norden. Utmärkelsen presenterades i en tidskrift utgiven av Euromoney under hösten 2012.