Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nordens ledande nätstationsleverantör växlar upp

Nätstationer finns i princip överallt där det finns människor. Samhällets utveckling kräver mer och mer el och behovet för ny infrastruktur för energiproduktion ökar. Nätstationer är en viktig komponent i att säkerställa att befintlig men även att ny infrastruktur för el-distribution fungerar enligt samhällets väsentligt ökade krav på högre tillgänglighet i näten.

KL Industri i Finspång har byggt nätstationer i flera decennier och är Nordens ledande leverantör på området.
– När man väl har börjat uppmärksamma nätstationer ser man dem överallt, säger Konstantinos Gournambassis, vd på KL Industri. Nätstationer kan till och med skräddarsys för att smälta in i sin omgivning, med ett visst utseende som passar den omgivande arkitekturen.

Satsar på helhetslösningar
KL Industri är med och bygger framtidens hållbara stadsdelar genom att se till att leverera robusta och flexibla lösningar för uppdatering av befintlig el-infrastruktur, likväl som uppbyggnad ny infrastruktur. I erbjudandet finns även lösningar för smarta elnät, ställverk och transformatorer.
Samhällets väsentligt ökade krav på högre tillgänglighet i näten i kombination med ökad lokal elproduktion från till exempel solceller, vindkraft samt en växande ladd-infrastruktur kräver nya intelligenta lösningar med högre prestanda och intelligens hos apparater och sensorer. ?
Fler helhetslösningar kommer att efterfrågas i framtiden där installationen sker på plats i en befintlig byggnad eller i en nyproduktion där utrymme avsatts för detta.
För att tillgodose detta så arbetar KL Industri i projekt där själva nätstationens yttre byggnad utgår.
– Vår styrka är bredden och flexibiliteten i vår verksamhet, helt klart, fortsätter Konstantinos. Vi har till exempel ett mångårigt samarbete med Tekniska Verken i Linköping, där vi bland annat i Vallastaden har varit med och utvecklat helt kundunika lösningar där elkrafts-komponenterna inretts i befintlig byggnad.
– Tidigare har vi levererat en prefabricerad nätstation som bidrar till stadsdelens elförsörjning, och nu växlar vi upp genom att utföra fler projekt i samma område i takt med att Vallastaden växer, understryker Konstantinos.
– Personligen är detta första gången som jag samarbetar med KL Industri på det här sättet och det har fungerat väl. De har hållit vad de har lovat, bland annat leveranstider, som är viktiga när tidsramarna är så pressade som de har varit i detta projekt. Vallastaden har byggts på rekordtid, från vision till inflyttning på fem år, säger Per-Ove Lennartsson på Tekniska Verken.

Konkurrenskraftiga i jakten på ny kompetens
KL Industri har framtiden för sig. Nätstationer behövs överallt, och de måste även uppgraderas eller bytas ut med jämna mellanrum. Det finns många gamla nätstationer i Sverige som måste bytas ut inom en tioårsperiod, så enbart här finns mycket att göra.
Det som är mest omtalat just nu är emellertid ladd-infrastrukturen för övergången till elfordon. Utvecklingen går relativt fort och KL arbetar på att hitta en lämplig plattform med flexibla produkter för samverkan mellan partners, befintliga kunder och nya kunder.
Delvis av den anledningen har KL tagit fram en ny serie av isolerade inomhusbetjänade stationer i plåt som även lanserats som ett komplement där kravet på en byggnad av betong inte finns.
KL Industri levererar över hela Norden, och ägs av norska Møre Electric Group A/S.
– KL Industri AB är Finspångs bästa arbetsplats. Vår kunniga och engagerade personal gör att vi har nöjda kunder. Detta är vår filosofi och styrka. Kvalitetsstarka och pålitliga produkter och en arbetsplats där man trivs. Det är värden som vi vidareförädlar varje dag och som gör oss konkurrenskraftiga i jakten på ny kompetens, säger Konstantinos.

Ökad flexibilitet – kortare leveranstider
KL Industri AB har investerat i arbetsmiljö och produktutveckling under många år och ser nu fram emot fortsatt utveckling tillsammans med både medarbetare och kunder.
– För att möta kraven på kundunika lösningar så har vi valt att starta upp betonghustillverkning, det vill säga nätstationens yttre skal, i egen regi genom att investera i en ny produktionsanläggning med vidhäftad betongfabrik i anslutning till nuvarande produktionslokaler, berättar Konstantinos.
Att kunna tillverka egna betonghus efter kundens specifikation, för att sedan montera in elkraftskomponenter och avsluta med att slutprova stationen i sin helhet innan leverans till kund är KL ensamma om att kunna erbjuda i hela Norden samt Baltikum.
– Ökad flexibilitet och kortare leveranstider inom detta segment gör att vi kan möta nya och gamla kunders ökade krav. Att miljön vinner på detta är också ett stort plus, tillägger Konstantinos som avslutning.