Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Nordens näst största IT-tjänsteföretag

EVRY, som är Nordens näst största IT-tjänsteföretag, levererar dagligen IT-tjänster från 50 städer i Norden till ungefär 14000 kunder i såväl offentlig sektor som det privata näringslivet.
I Karlstad har EVRY tre verksamheter: EVRY One, EVRY Forest & Timber och EVRY Forest & Logistik.

Evry Forest & Timber bidrar till att öka skogsindustrins konkurrenskraft genom att utveckla effektiva verksamhetsprocesser och IT-lösningar. Idag uppgår skogsindustrins andel av Sveriges varuexport till tolv procent och branschen sysselsätter tio procent av arbetskraften.
– Skogsdelen tillhör basindustrin i Sverige och har i och med sin stora exportandel en direkt påverkan på Sveriges ekonomi. Ungefär 60 procent av alla transaktioner i Sverige passerar vårt system VACS, berättar Magnus Karlsson, försäljningschef Skog på EVRY Forest & Logistik Solutions.
VACS är ett komplett administrativt system för skogsråvara och råvaruanskaffningsprocessen som dessutom stöder bränslesortimentens mycket specifika hantering.
– Våra kunder är stora skogsbolag som Moelven, Sveaskog och Södra, men också små fristående skogsbolag med fem-sex anställda. Behovet att hålla reda på svensk skogsekonomi är det samma oavsett storleken, säger Gösta Thorell, vd på EVRY Forest & Logistik.

Bred kompetens
EVRY One är den del inom EVRY som servar kunderna lokalt och regionalt med en bred kompetens.
Anders Eriksson, vd på EVRY One i Karlstad, säger:
– Vårt fokus är inte en speciell teknologi eller lösning utan vi servar en region med mobilitet, affärsutveckling och affärssystem. Vi har den lokala kompetensen och förankringen i Karlstad och jobbar nära våra kunder.
– Vi har en stark drivkraft att hålla en hög teknisk kompetens och att vara kreativa. Vi hjälper våra kunder att utvecklas, men också ur ett samhällsperspektiv är vi en stor internationell spelare. Inom skogdelen så är vårt fokus att förbättra säkerheten. Vi tillhandahåller många mobila lösningar för transportbranschen så att åkarna snabbt ska kunna kommunicera med kunder och centraler via smart phones. Men å andra sidan kan det bli ett säkerhetsproblem. Nu jobbar vi med en särskild avancerad teknologi som röstuppläsning och datoriserade klistermärken för att kunna styra programvaran istället för att klicka på telefonen. Det är ett spännande initiativ som kommer att sänka olycksstatistiken med 50 procent, säger Gösta Thorell.

Nära kunderna
– Vi är decentraliserade rent organisationsmässigt, vilket gör att vi är nära kunderna på många orter, men samtidigt kan vi dra nytta av vår storlek och totala kompetens, säger Anders Eriksson.
Ända sedan kraschen 2008 har IT-tjänster haft en trög marknad, men koncernen EVRY har lyckats bibehålla sin lönsamhet och ligger på en hygglig nivå i jämförelse med konkurrenterna i branschen.
– Lönsamheten varierar inom de olika segmenten i EVRY, men inom skogsnäringen har vi en känsla av att vi står inför en vändning av konjunkturen. Våra kunder börjar efterfråga våra tjänster allt mer, säger Magnus Karlsson.
EVRY (f.d. SYSteam) grundades 1984 i Huskvarna och etablerades i Värmland 1996. Koncernen har 50 kontor i Norden med totalt cirka 10.000 anställda, varav 85 i Karlstad.