Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Nordens snabbaste IT-företag

Solid Park har som ambition att bli Nordens snabbaste IT-företag. Genom att vara snabba, nytänkande och reko söker man på Solid Park skapa en ny kultur som i sin tur kan inspirera hela IT-branschen. Det handlar om att uppnå en vision där IT utvecklas från att förknippas med problem till att stå för enkelhet tack vare effektiva digitala lösningar.

Om någon kan förändra IT-branschen i Sverige och på sikt även Norden så är det Solid Park. Företaget har idag cirka 200 medarbetare fördelade på sex lokalkontor varav Katrineholm är ett. Den gemensamma nämnaren för alla kontor är en förkärlek för modern IT. Det innebär att man satsar mycket på effektiva, säkra molntjänster som skapar mervärde för kunderna.

Snabba och nytänkande
Det ska inte vara krångligt med IT – IT ska istället bidra till att skapa ännu bättre lönsamhet för kunderna. Först då är man nöjda på Solid Park. Det brukar sammanfattas i ledorden snabba och nytänkande.
Ett exempel på hur det fungerar i verkligheten är att Solid Park sedan 2012 driver den kommunala IT-driften på Katrineholms kommun. Det innebär att Solid Park står för allt från serverdrift och backup till klienthantering. Plus support för kommunens 3.500 anställda.
Ett annat exempel på hur Solid Park arbetar nytänkande är att man söker öka digitaliseringsflödet hos varje kund. Genom att plocka bort manuella processer och främja ny teknik kan Solid Park hjälpa kunderna ligga steget före på marknaden.

Reko betyder pålitlig
Det tredje ledordet är reko. För Solid Park innebär det att arbeta på ett sätt som ger glada medarbetare och glada kunder. Att vara en pålitlig partner och möta kunden med ärliga svar. Om det till exempel redan finns en standardprodukt på marknaden som kan lösa kundens IT så rekommenderar Solid Park den istället för att nyutveckla.
Reko handlar också om att vara en stabil arbetsgivare som är mån om varje medarbetare. Enligt Great Place to Work är Solid Park redan en av Sveriges bästa arbetsplatser. Det kan givetvis förfinas ännu mer. Inte bara med hjälp av aktiviteter och förmåner, utan även genom att erbjuda flexibilitet i arbetet. I år nappade till exempel 80 medarbetare på erbjudandet att åka ner till Mallorca och arbeta några dagar från ett hus som företaget hade hyrt.

Ljus framtid i Katrineholm
Verksamheten i Katrineholm kommer att fortsätta expandera i nära samverkan med kunderna, som företrädelsevis är små- och medelstora företag i regionen. Den lokala förankringen är oerhört viktig.
– Vår styrka är att vi kan vara lokala med lokala tekniker som kan åka ut och ge användaren personlig support på plats, i kombination med stabila, redundanta serverhallar placerade på flera olika orter där vi också har expertkonsulter till hands, säger Ulrika Westerberg, regionchef i Katrineholm.
Inom ett år kommer Solid Park att flytta till nya moderna lokaler i ett nybyggt företagshotell i Katrineholm. Det blir lokaler som blir helt anpassade efter företagets behov – med ljusa, fina utrymmen som öppnar för nya möten och möjligheter.