Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nordic Transport Group – Nordens snabbast växande transportföretag

Det är en stor utmaning att beskriva de framgångar som präglar transportkoncernen Nordic Transport Group, NTG. Få företag har lyckats uppnå en jämförbar tillväxt på lika kort tid. Inom loppet av fyra år har NTG gått från noll till över två miljarder i omsättning, och man räknar med en vinst på ungefär 75 miljoner kronor i år.

Det är inte enbart i fråga om ekonomisk utveckling som NTG skiljer sig från mängden. Gruppen har snabbt vuxit till en omfattande paneuropeisk koncern som vågar sticka ut och tänka annorlunda för framtiden.
Ur flera synvinklar står det tydligt att NTG har tagit marknaden med storm. Affärsidén bygger på att bygga en organisation som inte liknar någon annan, där man genom att ansluta framåtsträvande och nytänkande speditörer skapar nästa generations heltäckande transportbolag.
– En utmaning i vår bransch är att det finns många yngre förmågor som mycket väl skulle kunna starta framgångsrika verksamheter men som inte vågar ta steget. Om vi kan bidra med säkerhet och stöd så att nästa generation kommer igång så har hela branschen vunnit mycket, säger Jörgen Hansen, CEO NTG Group.

Unik modell med stora möjligheter
Affärsmodellen för NTG är unik. Moderbolaget står för det affärsmässiga med finansering och infrastruktur, men därefter är det upp till varje enskilt företag inom NTG att bygga upp en stark grund för vidare utveckling. Partnerskapsmodellen ger entreprenörerna frihet att agera som de vill och ta de beslut som behövs för företagets framtid.
– I dagsläget har vi ungefär 425 anställa i över 30 företag i vår organisation. Av dem är ett 90-tal partners. Vår dörr står öppen för nya möjligheter och vi är lyhörda när det gäller nya samarbeten. Vi har precis tecknat avtal gällande ett lager på 13 000 kvadratmeter i Borås och vi kommer att fortsätta satsa på nyetableringar där det finns goda förutsättningar och tillgång till kompetens, säger Stefan Pettersson på NTG.
Michael Larsen är en partner med ansvar för det hitintills enskilt största bolaget inom NTG, NTG Nordic.
– Som jag ser det så finns det enorma styrkor och möjligheter med NTGs modell. Som partner inom NTG blir man självständig utan att ta alltför stora risker. Istället erbjuds möjligheten att få satsa på det man vill och tror på med uppbackning från en stark moderorganisation. Det borgar för riktigt goda affärer och lönsamma investeringar, säger Michael Larsen.

Tillväxt som består
Till framtidsvisionen hör att öka antalet partners inom NTGs organisation. Men för den sakens skull ringer man inte ner potentiella samarbetspartners.
Enligt Stefan Pettersson har NTG en stark tillströmning av människor som vill och kan bidra till en fortsatt utveckling.
– Vår viktigaste vision och strategi för framtiden är att skapa tillväxt som består genom nya start-ups och organisk utveckling.
Stefan förklarar att man även satsar på förnyelse med ett ungt team och framförallt ett nytt sätt att tänka kring effektiva affärer;
– Vi ska kunna operera smidigt och flexibelt utan onödiga kostnader när det gäller exempelvis IT och andra stödfunktioner. Att hela tiden tänka lean och ständiga förbättringar gör oss ännu mer konkurrenskraftiga. NTG kan och ska alltid erbjuda en god service, för oss är det därför oerhört viktigt att träffa kunderna och inte enbart förlita oss på digitala lösningar.
NTG har en unik förmåga att hitta bra lösningar för varje enskild kund och det gynnar såväl kunderna som partners och ägare. Förmågan att tänka utanför ramarna och satsa på annorlunda koncept är uppenbarligen en god investering för framtiden.