Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nordtool nysatsar – Ser nya möjligheter i vindkraftsbranschen

Nordtool tar nya krafttag och satsar liksom många andra verkstadsföretag i norr på den expanderande vindkraftsindustrin. Företaget har tillverkat produktionsverktyg till verkstads- och plastindustrin sedan 1971, en verksamhet som fortfarande utvecklas och nu kompletteras tillsammans med nya nischer. Som underleverantör till vindkraftsindustrin levererar Nordtool bearbetade gjutna detaljer och fundament i samarbete med andra lokala aktörer.

Fundament till vindkraftsverk, formverktyg för plåt och plast, klippverktyg som används inom bilindustrin, valsar och övrig legotillverkning – Nordtool har blivit en mångsysslare med specialistkompetens inom ett antal områden. Företaget började som komponenttillverkare inom Sandvik för drygt fyra decennier sedan, idag är Nordtool en av Norrlands främsta formverktygstillverkare med kunder ner till Mälardalen.

Påbörjad generationsväxling
Nordtool har påbörjat en generationsväxling och har under de senaste åren anställt ett antal yngre verktygsmakare. Kompetensförsörjningen tryggas till stor del genom samarbete med lokala gymnasieskolor där företaget erbjuder praktik som kan leda till anställning. Under de senaste åren har tre yngre förmågor anställts och platschef Anders Abrahamsson ser fram emot ytterligare tillväxt.
– Vi samverkar med gymnasieskolorna dels för att få tag på kompetens direkt men också för att få upp intresset för branschen i allmänhet så att vi långsiktigt har tillgång till ett bra rekryteringsunderlag. Vi vill underlätta för teknikintresserade ungdomar att komma ut i arbetslivet genom att satsa på praktik, därför har vi två elever per termin som praktiserar hos oss, berättar Anders Abrahamsson.

Nya samarbeten på gång
All tillverkning sker i Öjebyn, utanför Piteå. Produktionen är långt automatiserad, men hantverkstraditionen lever kvar i yrkesstoltheten som verktygsmakare. En del tjänster, såsom svetsarbeten, köps in från det familjeägda moderbolaget Infjärdens Värme AB (IVAB).
– Vi har en del nya samarbeten på gång söderut. Vi breddar vår kundgrupp och har börjat leverera gjutgods som vi bearbetar här i Öjebyn till kunder så långt ner som i Mälardalen. Gjutgods med fokus på vindkraftsindustrin är en lovande marknad för oss och vi tror på ytterligare expansion här framöver, avslöjar Anders Abrahamsson som avslutning.