Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Norra Europas långsammaste rederi är även det mest effektiva

Efter drygt två år i drift har SOL Continent Line redan skapat en bra position på marknaden i norra Europa. Linjerna mellan Helsingborg och Travemünde i Tyskland samt mellan Hangö i Finland och Rostock i Tyskland utgör två mycket viktiga transportstråk för hela Skandinavien. Anledningen till att företaget valde Helsingborg som utgångspunkt var just det fördelaktiga läget i hjärtat av Skandinavien där väg, järnväg och hamn utgör en sammanlänkad helhet.

SOL Continent Line etablerades i Helsingborg hösten 2010. Företaget är en del av Svenska Orient Linien, ett anrikt rederi som grundades redan 1911 och som ägs av den internationella koncernen Imperial Shipping.
– Nordvästra Skåne är tack vare sin infrastruktur en viktig region för hela Skandinavien och norra Europa. I princip allt gods som kommer från Tyskland och som ska vidare i Norden mellanlandar i Skåne, oavsett om det handlar om gods som kommer med flyg, båt, tåg eller lastbil, poängterar Kai Peränen, befraktningschef på SOL Continent Line.

Mindre stress = bättre kostnadskontroll
SOL Continent Line inledde verksamheten med två fartyg som trafikerar linjen Helsingborg – Travemünde. Hösten 2012 förvärvades Scandlines linje mellan Hangö i Finland och Rostock i Tyskland som också trafikeras av två fartyg.
– Vi fraktar löstrailers och containers och annan typ av last som man kan rulla ombord, till exempel grävmaskiner, husvagnar och fabriksnya bilar samt industrigods som till exempel laminat och stål på rolltrailers. Vi drabbas naturligtvis av den europeiska marknadens nedgång där trenden tyder på fortsatt nedgång i godsflödet. Samtidigt gynnas vi av att vi satsat på att vara norra Europas långsammaste rederi. Med det menar vi att vi kör med lägre hastighet vilket sparar både bränsle och miljö, och att vi stannar i hamn i tolv timmar vilket medför mindre stress vid lastning och lossning och därmed färre skador på godset. Vi genererar alltså fördelar för både ekonomi och miljö, förklarar Kai Peränen.

Just-in-time leveranser
Idag gäller just-in-time leveranser. Det klarar en aktör som SOL Continent mycket bra.
– Industrin har fått sadla om för att klara de senaste årens konjunktursvängningar och har inte längre stora volymer av komponenter och insatsvaror på lager. Då blir kraven ännu högre på transportföretagen som måste möta helt nya utmaningar. Vi har ett bra utgångsläge från Helsingborg, konstaterar Kai Peränen.
SOL Continent Line etablerades på initiativ från lokala entreprenörer i Helsingborg. De är idag företagets största kunder.
– Skåneföretagen ser oss som en prisbroms och en utmanare på marknaden. Det är bra. Vi kommer att fortsätta bygga upp en verksamhet som grundas på mervärden, framförallt så kombinerar vi effektivitet med kostnadsfördelar som mindre bränsleförbrukning. Detta går också hand i hand med nya svaveldirektiv som kommer att träda i kraft inom knappt två år. Alla måste tänka om, vi måste få ner bränsleförbrukningen eller byta till alternativa bränslen som exempelvis LNG eller metanol. Alternativet är att installera reningsteknik, men här finns i princip inga mogna tekniker i dagsläget.

Möter nya utmaningar
2015 får sjöfarten en ny lagstiftning som säger att fartyg bara kan köra med maximalt 0,1 procent svavelinnehåll i bränslet. SOL Continent Lines vd Ragnar Johansson är mycket skeptisk till den nya lagen eller snarare den takt som den ska implementeras på, utan rimlig tid till anpassning.
– Vi måste gå från tjockolja till diesel och det är mycket omvälvande för sjöfarten. Eftersom det redan idag är en brist på diesel kommer priserna att skena iväg och kostnaderna kommer att öka. Kartan inom sjöfarten kommer att ritas om efter 2015 och allt som finns idag måste omprövas, säger han.
SOL Continent Line har dock förberett sig för den nya lagen och har börjat köra den kortaste sträckan med den lägsta farten mellan Tyskland och Finland. Då blir det också den lägsta bränsleförbrukningen.
– Vi har positionerat oss i den trafiken så mycket vi någonsin kan. När det gäller trafiken mellan Sverige och Tyskland kör vi inte den kortaste sträckan, men däremot med den lägsta farten. Idag har vi i särklass den lägsta bränsleförbrukningen av fartyg som trafikerar den linjen, säger Ragnar Johansson avslutningsvis.