Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Norra Sveriges tillväxtmotor

Som Europas kulturhuvudstad 2014 skapar Umeå förutsättningar för hela Västerbotten att dra nytta av en utökad tillströmning till staden. Regionen lever upp under kulturhuvudstadsåret med evenemang och aktiviteter som lockar besökare från hela Sverige och Europa. Fler arbetstillfällen skapas och många kommer att vara bestående även efter årets slut. Det ger ytterligare kraft i referensen till Umeå som norra Sveriges tillväxtmotor.

Umeå utsågs i tuff konkurrens till Europas kulturhuvudstad 2014. Det firas nu med färgstarka evenemang och festligheter som lyfter hela staden. De flesta kommuner i Västerbotten uppmärksammar utmärkelsen och har tagit möjligheten att skräddarsy egna evenemang som skapar besöksanledningar. Det handlar om aktiviteter som inte bara lockar fler till regionen men som även skapar förutsättningar för fler bestående arbetstillfällen.
Kulturhuvudstadsåret kan också öppna nya möjligheter för Umeå och Västerbotten i form av nya innovativa koncept som kan utvecklas för framtidens besöksnäring. IKEA kommer i slutet av 2015 att etablera sig i Umeå tillsammans med ett IKANO-köpcentrum med ett 80-tal butiker. Det är en utveckling som kommer att stärka Umeås roll som en ledande handelsstad och besöksort i norra Sverige.
Nya hotell, ny ankomsthall på flygplatsen, satsningar på ny färja och utveckling av nya besöksanledningar, som till exempel Bildmuseet och Guitars – The Museum, kommer också att stärka Umeås position som besöksmål.

Nya nischers potential
Umeå kommun har haft en enastående befolkningstillväxt på cirka 1000 personer om året under de senaste 50 åren. Umeå har varit och är en av Sveriges tillväxtkommuner och är idag norra Sveriges största stad med 118 000 invånare.
– Umeå växer med näringslivet och universiteten, säger näringslivschef Roland Carlsson.
Umeå har idag 32 000 studenter och många starka forskningsmiljöer. Umeå har en hög utbildningsnivå och därmed också mycket välutbildad arbetskraft. Sedan 2009 har antalet sysselsatta ökat med 5 000 personer. Enbart under 2012 skapades 1400 nya arbetstillfällen i Umeå.
– Vi lutar oss inte tillbaka utan fortsätter att arbeta för utveckling av nya nischer som på sikt kan generera många nya jobb. Ett exempel på en sådan nisch är besöksnäringen, och det är en utveckling som vi speciellt kan dra nytta av nu under kulturhuvudstadsåret, fortsätter Roland Carlsson.
Ett annat starkt växande segment är IT-sektorn, som på några år har skapat 800 nya arbetstillfällen och dessutom lagt grunden för vidareutveckling av Umeå som IT-kluster.
– Vi har västvärldens snabbaste bredband enligt jämförelser som gjorts i hela Europa. Fibernätet är dessutom störningsfritt och tillsammans med mycket hög nivå på våra IT-utbildningar gör det Umeå till en attraktiv etableringsort för företag som är beroende av en effektiv och pålitlig kommunikation, poängterar Roland Carlsson.

Samordnat och effektivt innovationssystem
Umeå har ett mycket samordnat och effektivt innovationssystem som genererar omkring 150 nya idéer årligen. En stor del blir till bärkraftiga innovationer med hög kommersialiseringsgrad. Mellan 30 och 50 nya företag etableras årligen som avknoppningar från universitetsmiljön.
Den största utmaningen för Umeå tycks inte vara idérikedom, utan snarare att hitta kompetens för att driva utvecklingen. Då är de två universiteten i staden till stor hjälp. Vid Umeå universitet samlas expertkompetens från hela världen inom områden som IT- och systemutveckling, produktionsteknik, design, simulering och industriell utveckling samt hållbar samhällsutveckling ur alla perspektiv. Sveriges lantbruksuniversitet har också ett starkt fäste i Umeå, och står bland annat för världsunik forskning inom skog- och växtbioteknik.
– Sverige och Umeå behöver nya innovationer och nya företag. Då har vi i Umeå bra förutsättningar, tack vare vårt innovationssystem och vår unga kreativa samt välutbildade befolkning. Detta i kombination med många duktiga entreprenörer gör det möjligt för Umeå att fortsätta växa och stärka sin roll som tillväxtmotor i norra Sverige, understryker Roland Carlsson.