Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Norrbottens flygflottilj planerar expansion

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj med huvudbas i Luleå samt sidobaser i Jokkmokk och Vidsel. Med tillgång till ett av världens största flygövningsområden har F 21 alla möjligheter att expandera, om rätt kompetens kan lockas till regionen och flottiljen.

Efter genomförandet av den största Natoövningen sedan Kalla kriget, Trident Juncture 18, är det många som med spänning följer utvecklingen av det svenska och europeiska försvaret.
Inom ramen för det nordiska samarbetet arrangerar svenska, finska och norska flygvapnet flygövningen Arctic Challenge Exercise 2019, ACE 19, som i år genomförs för fjärde gången.
– Med ACE 19 utvecklar vi vår egen nationella förmåga och fördjupar samarbetet med inbjudna utländska gäster. Övningen erbjuder deltagarna att träna mot och med det bästa motståndet i flygoperationer i vårt unika flygövningsområde i Sverige, Norge och Finland, säger Claes Isoz som är flottiljchef på F 21.

Personalförsörjningen viktigast
Under 2018 påbörjades flera stora investeringar inom det svenska försvaret som kommer att prägla hela verksamheten framöver. I Norrbotten kretsar mycket kring att stärka den militära förmågan och expandera med fler anställda inom i stort sett alla kompetensområden.

– Personalförsörjningen är vår viktigaste fråga under 2019 och kommande år, bekräftar Claes Isoz.

Flygtekniker, stridspilot och brandman är vanliga roller på en flygflottilj, men det finns en stor mängd andra roller där man behöver trygga mycket kompetens framöver. Här konkurrerar försvaret med hela det svenska och internationella näringslivet – dessutom på olika villkor då försvaret bara kan rekrytera svenska medborgare.

– Trots att kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss så ser vi väldigt positivt på framtiden. Det är mycket tack vare ett större rekryteringsunderlag genom könsneutral värnplikt för militär grundutbildning, men även då vi kommer att utöka våra samarbeten med arbetsgivare i regionen och övriga Sverige, säger Claes Isoz.

Grundutbildningen är ett bra insteg för att fortsätta med en karriär inom Försvarsmakten, men avancerad teknisk kompetens finns ofta etablerad inom näringslivet och den måste tryggas genom försvarets modell för deltidstjänstgöring.