Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Norrbottens största bank tror på samhällsnära investeringar

Sparbanken Nord har verkat för en positiv och hållbar ekonomisk utveckling i Norrbotten under närmare 170 år. Den moderna banken lever fortfarande på den ursprungliga sparbankstraditionen som grundades i Sverige för över 200 år sedan. Tillsammans med kunderna visar Sparbanken Nord att samhällsnära projekt lönar sig.

De flesta banker har ungefär samma tjänsteutbud i grunden, men alla jobbar inte på samma sätt för att uppnå kundnytta. Sparbanken Nord ser kundnytta som något som är starkt förenat med regionens utveckling. Samtidigt har sparbankskunderna tillgång till konkurrenskraftiga tjänster hos en bank som verkar nära, som känner sina kunder och som håller en hög servicenivå med personlig prägel över hela länet.

CSR-projekt lyfter regionen
Sparbanken Nord har inga aktieägare och kan därför återinvestera överskottet i regionen, det vill säga över hela Norrbotten. Investeringarna sker i form av sponsring och utdelning av bidrag till olika samhällsnyttiga projekt via Framtidsbanken, som är ett välkänt begrepp i de norrbottniska kommunerna.
– I Framtidsbanken jobbar vi med både större och mindre projekt över hela regionen, från Kiruna i norr till Piteå i söder. Det finns många goda exempel på samhällsorienterade insatser som vi är med och stöttar för att lyfta regionen till en ny nivå, säger Gunnar Eikeland, vd på Sparbanken Nord.
Många projekt har en anknytning till näringslivsutveckling i Norrbottens kommuner. Ett projekt som rör sig i gränslandet mellan näringslivsutveckling och social utveckling är fonden Lagkamrat, som Sparbanken Nord grundat tillsammans med Piteå IF damfotboll och ett antal företag i regionen.
– Tack vare Lagkamrat sponsras fotbollsspelarna för att avlasta äldreomsorgen i enklare uppgifter såsom promenad och fika. Det handlar om att sätta guldkant på de äldres vardag och öka den sociala samvaron, samtidigt som fotbollsdamerna kan utöka sin månadslön med ett flexibelt arbete, förklarar Gunnar Eikeland.

Marknadsledande i Norrbotten
Sparbanken Nords samhällsinvesteringar och CSR-projekt imponerar. Det gör även tjänsteutbudet. Sparbanken Nord är marknadsledande i 10 av Norrbottens 14 kommuner, en utveckling som bygger på mångårigt engagemang i kundernas behov.
Eftersom banken är helt självständig finns alla möjligheter att välja de absolut bästa lösningarna för kunderna vad gäller sparande och placeringar. Alla beslut fattas lokalt, vilket också ökar tillgängligheten för kunden med korta beslutsprocesser och snabb återkoppling.
– Att hålla en hög servicenivå är viktigt för oss. Vi har till exempel kvar kontanthanteringen eftersom vi anser att det är slutkunderna och handeln som bestämmer hur det ska utvecklas på den fronten. Trots att vi är en ganska liten aktör i den stora bankvärlden så är vi en framstående partner här i Norrbotten och det tänker vi fortsätta vara genom att möta kundernas krav och behov, säger Gunnar Eikeland som avslutning.