Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Norrlands största plåtslageri

Familjeföretaget Winther Bygg AB i Örnsköldsvik grundades 1989 av Hans-Åke Winther och drivs idag av hans son Torbjörn Winther.
Företaget utför alla typer av tak- och fasadbeklädnader i plåt.

Winther Bygg sysselsätter cirka 30 anställda, som i huvudsak sysslar med plåtslageri.
– När det gäller totalentreprenader med putsarbeten och målningsarbeten köper vi in underentreprenörer. Vi vänder oss mot fastighetsägare, byggare, privatpersoner, ja alla som vill ha plåtarbeten utförda, säger Torbjörn Winther.
Winther Bygg har huvudkontor i Örnsköldsvik och filial i Sundsvall.
Trots storleken med ett 30-tal anställda bibehåller och vidareutvecklar Winther Bygg familjeföretagets goda egenskaper. Företaget har en effektiv och platt organisation med snabba beslutsvägar. Samtidigt förfogar företaget över kraftfulla resurser i form av kompetent personal och verkstäder med moderna maskiner.
– Vi har en kompetent och stark arbetsledning och ett stort antal erfarna plåtslagare som kan jobba med många typer av material och tak, säger Torbjörn Winther.

Winther Bygg erbjuder följande tjänster:
• taktäckning i plåt
• garneringsarbeten
• fasadbeklädnader i plåt
• besiktning och underhåll av tak
• asbestsanering
• snöskottning av tak

– De senaste åren har vi haft jobb från Stockholm till Kiruna, men vårt huvudsakliga upptagningsområde är mellersta Norrland, berättar Torbjörn Winther.

Aktuella projekt
Bland aktuella projekt när detta skrivs kan nämnas en tak- och fasadrenovering på en fastighet på Strandvägen i Stockholm. Tre kyrkor ska renoveras i orterna Gnarp, Färila och Los.
– Det största projektet nu är byggnation av en fastighet som kallas Ting 1 i Örnsköldsvik. Det är ett mycket speciellt hus som har designats av Gert Wingårdh. Det ska bli tre specialkulörer på taktäckningen som inte är standard, berättar Torbjörn Winther.
Torbjörn Winther har tidigare arbetat med hållfastighetsberäkningar och produktutveckling mot bland annat Rolls Royce Marin och Volvo Lastvagnar.
– Eftersom jag har erfarenheter av fordonsindustrin så vill jag gärna utöva deras produktionstänk om förberedelser och detaljerade planeringar. Allt för att det ska bli så bra flyt som möjligt på arbetet. Det är något som jag brinner för, säger Torbjörn Winther.
Winther Bygg har haft en stabil utveckling de senaste fem åren och omsätter idag cirka 30 miljoner kronor.