Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Norrländsk snickerileverantör förstahandsval i många projekt

Högeffektiva och kvalitetssäkrade processer är det som gäller när man ska leverera omkring 10 000 dörrar till Sveriges mest moderna sjukhus. Företagen inom Skellefteå snickericentral, SSC, samverkar för att leverera helt kundanpassade produkter till några av landets mest omtalade byggnationer, däribland Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

SSC Skellefteå har inte bara en – utan åtta fabriker till förfogande för att möta marknadens tuffaste krav när det gäller snickerier av alla slag. I snart 60 år har företaget varit en pålitlig samarbetspartner till landets byggentreprenörer – stora som små, där bland andra Skanska, Peab och NCC finns på kundlistan.
Utmärkande för SSC är en ytterst kundorienterad attityd där man aldrig nöjer sig med tillräckligt bra, utan snarare strävar efter det allra bästa ur alla perspektiv. Det gäller oavsett om leveransen omfattar dörrar, fönster, glaspartier eller specialinredningar.

Bra på stora projekt
Arkitekterna vill ha mer specialanpassade lösningar idag och det passar SSC bra.
– Allt vi gör är kundorderstyrt och vi jobbar gärna mot stora byggprojekt. Den största geografiska marknaden är Mälardalen men vi levererar över hela Sverige – inom vissa projekt levererar vi över hela Norden, berättar Dan Magnusson, vd SSC Skellefteå.
Sjukhus, skolor, kontorsbyggnader är vanliga projekt – men det är inte uteslutande stora projekt som gäller. SSC har kompetens för att ta sig an alla typer av snickeriprojekt. Dan Magnusson ser också en stor utvecklingspotential i och med att det satsas mer på bostadsbyggnation över hela landet – med det kommer behovet av fler skolor och annan samhällsservice och där är SSC en stark leverantör.
– De byggprojekt som vi vanligtvis deltar i är omfattande och har många olika intressenter – beställare, arkitekter, projektörer. Vi kan axla en rådgivande roll i ett tidigt skede och levererar kunskap som alstrats under nära 60 år – det är avgörande när konkurrensen blir allt tuffare.
Precis som Dan själv uttrycker det så finns det många duktiga snickerier – men få har en lika lång erfarenhet och inbiten kompetens som SSC. Inom koncernen finns till och med ett eget företag som sköter montage av egentillverkade produkter. Det var avgörande för att få leverera till ett så pass prestigefyllt projekt som Nya Karolinska i Solna exempelvis.

Kvalitet och kostnadseffektivitet?
SSC har utvecklats till Nordens ledande snickerileverantör. Samtidigt som företaget står för en ständigt expanderande verksamhet vill man behålla fokus och fortsätta vara förstahandsvalet för de kunder som varit med sedan starten 1959.
– Vi ska stå för enkelhet och pålitlighet. Byggbranschen befinner sig i förändring nu med allt strängare miljökrav, då måste vi backa upp med vår kompetens och eftersom vi jobbar med trä vet vi ett och annat om hållbarhet, säger Dan Magnusson.
– Vi ser att byggbranschen börjar omorganiseras enligt de stora aktörernas modeller. De tar intryck av verksamheter som är vana vid att jobba med kostnadseffektiva lösningar och det ska implementeras i en bransch som annars anses vara konservativ. Visst kommer det att bli en märkbar förändring, fortsätter Dan.
SSC kommer att fortsätta effektivisera och optimera sin verksamhet. Samtliga fabriker jobbar med ständiga förbättringar där målet är att bibehålla samma höga kvalitet men kapa kostnader enligt marknadens krav.