Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Norrländsk trä- och metallindustri kan utvecklas med rätt partners

Syntema Norr spelar en avgörande roll i den norrländska trä- och metallindustrin. Som komplett leverantör av produkter för industriell ytbehandling utgör företaget viktig del i det sista förädlingssteget innan de norrländska kvalitetsprodukterna når världsmarknaden. Syntema Norrs närvaro är inte bara viktig för Norrland, utan för hela Sverige som exportnation.

Allt från färg till maskiner, sprutor och förbrukningsmaterial samt inte minst ett heltäckande serviceåtagande är vad Syntema Norr erbjuder kunder över hela Norrland. Företaget grundas på en lång erfarenhet från ytbehandlingsbranschen även om varumärket Syntema är nytt i regionen.
– Våra kunder finns främst i övre Norrland men vi vill samtidigt bidra till industriell utveckling på nationell nivå. Genom att erbjuda mer miljöanpassade produkter från välkända leverantörer i kombination med en gedigen kompetens hoppas vi på att kunna skapa ökad konkurrenskraft för svensk industri generellt, och för norrländsk trä- och metallindustri i synnerhet, förklarar Roger Lindgren, affärsenhetschef på Syntema Norr.

Mer än färgburkar
Syntema Norr ska vara länken mellan kunden och produktleverantören. Det är ett uppdrag som omfattar betydligt mer än att bara leverera färgburkar och annat material. Företaget levererar förvisso dagligen produkter till kunder över hela övre Norrland, men med varje leverans följer även oumbärlig kunskap som kan skapa ökad lönsamhet för kunderna.
– Att göra rätt från början med hjälp av rätt produkter innebär givetvis en ren konkurrensfördel. På så vis kan vi säga att vi är en partner som tar helhetsansvar från idé till färdig ytbehandling, säger Roger Lindgren. Han fortsätter:
– I vår region är det extra viktigt att ta vara på alla möjligheter med tanke på det geografiska läget. Det gör vi från vårt håll genom att erbjuda mervärden. Som exempel bedriver vi även utbildningsverksamhet inom olika områden som kopplas till användningen av de produkter som finns i vårt sortiment, bland annat inom härdplast och personligt skydd.

Delar industrins utmaningar
Syntema Norr har mycket att tillföra för att utveckla konkurrenskraften hos den norrländska trä- och metallindustrin. Samtidigt brottas man med samma utmaningar, inte minst gällande den långsiktiga kompetensförsörjningen.
– Trots att det är en spännande bransch med mycket utrymme för kreativt tänkande har vi svårt att få tag på rätt kompetens. Nästa generation måste få upp ögonen för vad vår bransch kan erbjuda. Det finns väldigt många olika vägar att gå och möjligheterna är näst intill oändliga, men det gäller att vi inom branschen kan kommunicera det också.
Roger Lindgren tror på en ljus framtid för Norrlands industriföretag generellt och ser fram emot att få vidareutveckla såväl nya som gamla kundkontakter. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas enligt devisen ”En problemfri vardag”, vilket Syntema Norr söker leverera till förmån för sina kunder varje dag, året om.