Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Norrländskt hantverk står sig med FSC-virke

Skellefteå snickericentral, SSC, stärker medlemmarnas konkurrenskraft ytterligare med strategiska satsningar under 2018. Och det blir vanan trogen helt i miljöns tecken.

Medlemsorganisationen SSC etablerades redan på 1950-talet för att samla nyckelkompetens kring några av regionens starkaste områden – träbyggnation och snickerier. Det är en konstellation som står sig än idag och som gör SSC:s företag starkare på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Mer eftertraktade med FSC
Allt fler beställare efterfrågar miljömärkta produkter. Miljöarbetet har prioriterats extra under det senaste året inom SSC, och nu står de sju fabrikerna redo att certifieras enligt FSC samt genomgå registrering enligt bestämmelser från Byggvarubedömningen.
FSC är det internationella systemet för certifiering av hållbara skogsbruk. Redan nu är två av SSC:s fabriker certifierade, och snart kommer deras systerverksamheter att följa trenden. När alla fabriker är certifierade kommer SSC att vara det enda enhetliga alternativet för FSC-märkta snickerier i Sverige.
När det gäller Byggvarubedömningen ger FSC-märkning givetvis ett försprång. Alla produkter inom systemet miljöbedöms och läggs in i en databas, som heter Byggvarubedömningen, där kunderna kan söka på miljögodkända material. Eftersom allt fler beställare kräver FSC-virke är det rätt väg att gå, påminner Dan Magnusson, vd på SSC.

Bra på stora projekt – men även mindre
Dagens SSC omfattar sju fabriker i norra Sverige som tack vare sitt samarbete och möjligheter att dela resurser kan ta sig an mycket stora uppdrag på både nationell och internationell basis.
Några av Sveriges absolut största byggprojekt har fått sina dörrar, fönster, specialinredningar och andra snickerier levererade från något eller några av SSC:s medlemsföretag. Som exempel levererar man till samtliga sjukhus i Stockholms län, på kontinuerlig basis. Även Urban Escape och Linnéuniversitet i Kalmar utvecklas tillsammans med SSC, som levererar allt från glaspartier till dörrar och inredning i dessa projekt.
– Det är givetvis de stora projekten som syns, men vi är en viktig partner för byggherrar och entreprenörer över hela Sverige, även de som bedriver lite mindre projekt. Vi knyter gärna långsiktiga samarbeten där våra fabriker kontinuerligt levererar kundspecifika koncept, bland annat inom specialinredningar, upplyser Dan Magnusson.

Möter framtiden med ökad närvaro
Att trä är hållbart för framtiden är ett starkt argument för SSC:s medlemmars tillverkning. FSC-märkningen tar det hela ett steg längre. Utöver det starka miljöarbetet vill man från SSC även visa att man värnar om det lokala och kan möta kunden på hemmaplan.
Dan Magnusson ser mycket ljust på framtiden med en stadigt ökande efterfrågan på träprodukter. Tillväxten förväntas så pass bra att man till och med satsat på egna säljare på fler marknader, med en ny säljare i Stockholm samt en i Skåne som senaste tillskottet i verksamheten.
– Vi vill möta kunderna med en ökad närvaro på våra nyckelmarknader och våra senaste satsningar speglar det.