Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Norrländskt ytbehandlingsföretag i stark tillväxt

När det gäller avancerad ytbehandling inklusive rostskydd finns det få aktörer på marknaden som kan mäta sig med Gallac Produktion.

Tack vare lång erfarenhet och gedigen kunskap inom varmförzinkning, blästring, målning och sprutförzinkning – dessutom allt under samma tak – kan Gallac Produktion erbjuda ett komplett ytbehandlingsprogram från Skellefteå och Åsele. Att samla allt inom samma företag hör inte till det vanliga – oftast samverkar flera olika aktörer i en gemensam leverans av de tjänster som Gallac Produktion erbjuder helt i egen regi.
– Den största fördelen för kunderna med vår affärsmodell är färre kontakter och en snabbare och mer enhetlig leverans. Det är i sig ett konkurrensmedel som ofta är helt avgörande idag när marknaden präglas av många leverantörer och lågkostnadsalternativ, menar Gallac Produktions vd Jörgen Nyström, som köpte företaget 2013 efter att ha varit anställd platschef under många år.

Stark tillväxtambition
Arbetsmodellen kräver mod och uthållighet. Olika ytbehandlingsmetoder kräver dessutom tillgång till kunskap om de olika teknikerna och momenten som ingår, och allt detta har Gallac Produktion lyckats samla. Med kraft och kapacitet för att ta sig an nya projekt från såväl gamla som nya kunder satsar företaget nu på ytterligare tillväxt.
– Vår starka tillväxtambition har redan fått uttryck i att vi köpt upp en tidigare kund i närområdet, LRS Industri AB i Ljusvattnet, som bland annat tillverkar djurstallsinredningar, berättar Elina Anundi, administrativ chef på Gallac Produktion. Deras återkommande beställningar inom varmförzinkning har bidragit till att stärka vår orderingång och för att behålla den ville vi trygga upp LRS Industri, därav förvärvet.
Det finns fler framgångsrika exempel på hur Gallac Produktion skapar möjligheter ur saker som för andra kan ses som rena tillfälligheter. En avgörande faktor är att alltid tänka utanför ramarna och fokusera på möjligheterna med nya samarbeten, enligt Jörgen Nyström. Han förklarar:
– I samband med bygget av en serverhall i Luleå såg vi en potential i att vidareutveckla kontakten med ett företag från Ungern som då var leverantör i bygget. Samarbetet har inneburit återkommande leveranser för oss på Gallac Produktion, och är ett talande exempel på hur vi lyckas ta vara på möjligheter som dyker upp.

Kända för hög kvalitet
Gallac Produktion är relativt ensamma på den regionala marknaden när det gäller varmförzinkning. Den största konkurrensen kommer företrädelsevis från lågkostnadsländer, men varken Elina Anundi eller Jörgen Nyström är speciellt oroliga.
– Vi har valt att fokusera på uppdrag som kräver lite mer, förklarar Elina Anundi. Det gäller även inom övriga moment som blästring och målning. Vi är kända för att hålla en hög kvalitet där vi tar oss an lite mer avancerade projekt där lågkostnadsalternativ oftast inte är gångbara.
Ur en samhällsnyttig synvinkel spelar företaget också en viktig roll i utvecklingen av lokala och regionala industriföretags konkurrenskraft.
– I regionen finns världsledande industritillverkare som ställer höga krav på kvalitet och är beroende av snabb, pålitlig och kostnadseffektiv ytbehandling för sina produkter. Det kan vi tillhandahålla varje dag, året om, säger Jörgen Nyström.
Gallac Produktion möter framtiden med en stark tillväxtambition som även omfattar verksamheterna i Åsele och Ljusvattnet.