Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Northvolt gör Skellefteå till batterirevolutionens huvudstad

Northvolt vill bli Europas ledande tillverkare av litiumjonbatterier. Företaget har en spännande bakgrund som vilar på visionen om att kunna tillverka mer miljövänliga och kostnadseffektiva batterier. Skellefteå och den norra regionen är utgångspunkt för den omtalade batterirevolutionen.

Northvolt bygger i skrivande stund en av Europas största batterifabriker i Skellefteå. Det är en av Norrlands och tillika Sveriges största industrisatsningar genom tiderna. Fullt utbyggd och med full kapacitet förväntas fabriken sysselsätta över 2700 personer. Antalet indirekta arbetstillfällen är svåra att uppskatta men blir troligtvis det dubbla eller möjligen tredubbla.

Regionens möjligheter – och utmaningar
Batterifabrikens uppbyggnad är början på en utveckling som kommer att förvandla den norrländska glesbygden för all framtid. Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman är upprymd över utvecklingen, men är också väl medveten om att det innebär nya utmaningar för Skellefteå som nu behöver bygga fler bostäder, utöka utbudet av skolor och förskolor, samt i allmänhet stärka samhällskontraktet i snabbare takt än tidigare.
– För en norrländsk kommun innebär ett tillskott på över 2700 nya arbetstillfällen en gigantisk utvecklingsmöjlighet – men även en stor utmaning. All arbetskraft kommer inte att kunna tryggas lokalt. Nu har Skellefteå alla chanser att bli Norrlands starkaste inflyttningsort – hela den norra regionen vinner på etableringen, säger Lorents Burman.
En etablering av den här storleken en riktigt bra push för att trygga ett långsiktigt hållbart samhällskontrakt med ökade skatteintäkter. Något som är mycket välkommet i en glesbygdskommun som Skellefteå. Redan under byggtiden blir det fråga om en markant ökad sysselsättning för lokala företag som förbereder marken och utför själva bygget.

Hållbar produkt – för ett hållbart samhälle
Produktionsstart i fabriken sker under 2021 och den kommer sedan byggas ut stegvis de efterföljande åren. Leveranserna går primärt till transport- och energisektorn, samt industriella och portabla applikationer. Med mer miljövänliga och kostnadseffektiva batterier kommer utvecklingen inom dessa segment att gå från fosildrivet mot mer förnybart, vilket ligger helt i linje med de globala miljömålen inom Agenda 2030.
– För att minska fossilberoendet behöver vi kunna lagra energin från förnybara källor och använda energin när den behövs samt inom nya områden. För att kunna göra detta krävs batterier. Det är själva visionen bakom Northvolt; att möjliggöra omställningen mot det hållbara samhället. Kraftfulla litiumjonbatterier till rätt kostnad och som producerats på ett grönt och hållbart sätt blir en viktig möjliggörare. Det är det vi kommer producera i fabriken i Skellefteå, förklarar Katarina Borstedt, tillväxtchef på Northvolt.
Eftersom man ska tillverka hållbara produkter så ser Northvolt även till helheten med en tydlig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. I det ryms bland annat visionen om att bidra till en hållbar lösning för regionen när det gäller arbetskraft. Northvolt har ett mycket stort intresse av att tillsammans med andra lokala och regionala företag locka fler invånare till den norra regionen, omfattande södra Norrbotten samt stora delar av Västerbotten.
– Det är en stor utmaning för Skellefteå och regionen att växa så snabbt som förväntas, men vi arbetar för att hela regionen ska må bra av den här etableringen och marknadsför aktivt regionens attraktivitet. Vi vänder oss både till hemvändare och helt nya invånare; helt enkelt till personer som är intresserade av att vara med och etablera en ny svensk basindustri och därmed skriva industrihistoria, säger Katarina Borstedt, som under 2019 sett till att inleda samarbete med bl.a. Arbetsförmedlingen, etablerat kontakt med lärosäten i storstadsregionerna och rest land och rike runt för att sälja in den norra regionen. Marknadsföringsarbetet för regionen fortsätter även under 2020.