Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

NP3 – fastighetsjätte som vill bli ännu större

”En ny fastighetsjätte i norr” bildades 2010.
Namnet blev NP3 fastigheter och idag äger företaget över 150 fastigheter till ett marknadsvärde av cirka 5,5 miljarder kronor.
Det gör att man har blivit en av norra Sveriges stora aktörer på fastighetsmarknaden.

NP3 grundades av Lasse Bäckvall, Rickard Backlund och Andreas Nelvig. Verksamheten startade med ett så kallat apportförvärv av förvaltningsfastigheter i Sundsvall från Norrlandspojkarna Fastighets AB där Bäckvall är huvudägare.
NP3 har vuxit snabbt sedan dess och på bara några år har företaget tagit plats som en stabil aktör på norra Sveriges fastighetsmarknad. Av de 175 fastigheterna i NP3:s ägo så finns samtliga inom kategorin handel, industri, logistik och kontor. Fastigheterna är belägna från Borlänge i söder till Kiruna i norr och kategoriseras inom marknadsområdena Dalarna, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå.

Vill växa i Gävle
I Gävle kom verksamheten igång 2011 då nio fastigheter förvärvades, bland annat i industriområde Sörby Urfjäll, och nu har NP3 21 fastigheter i stan med en uthyrningsyta på 74. 000 kvadratmeter.
– Vårt mål är att växa ytterligare i Gävle. Ett delmål är att vi ska ha 100.000 kvadratmeter uthyrningsyta på våra sex marknadsområden och att vi sedan ska fördubbla den siffran inom några år, säger Tove Wahlén som är affärsansvarig på Gävle-kontoret.

Bra samarbetsklimat
Tove Wahlén tycker att det har hänt mycket i Gävle sedan NP3 gick in och köpte sin första fastighet i staden 2011 och hon ser en stor utvecklingspotential i Gävleborgs residensstad.
– Jag tycker vi har ett bra samarbetsklimat med till exempel kollegor i branschen, kommunen och Marknadsplats Gävle, säger hon och fortsätter:
– Gävle är en stad som växer, har ett bra logistiskt läge, bra kommunikationer och ligger vackert vid kusten. Staden har börjat utnyttja vattnet mer både vad gäller byggandet av bostäder samt genom en stark hamn. Gävle har drabbats av en del större nedläggningar (till exempel Ericsson) och har en hög arbetslöshet men med stadens förutsättningar och engagerade människor bör läget bara kunna förbättras.

Nya aktörer
NP3 har tidigare haft få lediga lokaler i Gävle och har för närvarande en kontorslokal på 1.000 kvadratmeter ledig och en logistiklokal på 4.200 kvadratmeter som kommer bli ledig.
– Vi har hittills varit förskonade med få tomma lokaler och vi hoppas förstås att snart kunna få dessa uthyrda igen, säger Tove Wahlén. Det vore framförallt roligt att få nya aktörer att etablera sig i staden. I fjol fick vi en ny aktör som hyresgäst i form av en möbelbutik från Malmö som valde att etablera sig här. Vi ser även en god utvecklingspotential i vad gäller lokalhyrorna som legat relativt stilla under en lång tid. Gävle som stad kan bara blicka framåt och vi väljer att satsa här.
NP3 fastigheter har gjort en riktig kometkarriär och blev börsnoterat redan i december 2014 då man kom in Nasdaq Stockholm, mid cap-listan. Intresset att teckna aktier i NP3 Fastigheter AB var mycket stort och erbjudandet övertecknades flera gånger.