Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nu blir Sankt Nicolai kyrka mer lättillgänglig

På Sankt Nicolai kyrka i Trelleborg genomgås nu en ombyggnad för att göra den handikappsvänlig och mer lättillgänglig för alla. Golvet kommer att höjas med 45 centimeter i korsarmen, vilket gör det lättare för besökarna att se såväl präst som konsertarrangemang.

– Vi har haft det ganska svårt med logistiken i norra och södra sidoskeppen i kyrkan och insåg att vi måste hantera detta. Nu lägger vi ett helt nytt och högre golv på 300 kvadratmeter för att synas bättre, säger kyrkoherde Gustaf Centervall.
Det finns flera syften med ombyggnaden. Att göra kyrkan mer tillgänglig och få en handikapptoalett, att spara energi och förbättra inomhusklimatet samt att skapa bättre förvaringsmöjligheter.
Det var i november 2010 som Trelleborgs församling ansökte om tillstånd till åtgärder för att förbättra klimat och tillgänglighet i Sankt Nicolai kyrka. Ombyggnaden beräknas vara klar den sista februari 2015.

Folkyrkan lever kvar
De traditionella gudstjänsterna på söndagarna har inte samma dragningskraft som förr, men Gustaf Centervall märker att folk är trogna kyrkobesökare vid livets olika skeden och skiftningar. 70 – 80 procent av ungdomarna i Trelleborgs församling konfirmerar sig och över 90 procent väljer begravning i kyrkans regi.
– Den klassiska gudstjänsten på söndagarna då alla gick till kyrkan i svarta kläder, sjallett och hög hatt försvann redan för 100 år sedan. Däremot lever folkkyrkan kvar när det gäller begravningar, dop och bröllop, det vill säga händelser där det finns ett personligt tilltal. Vi har också vanlig församlingsverksamhet som är inriktad på att nå så många människor som möjligt, säger Gustaf Centervall.
På det lokala planet har kyrkan en viktig roll i samhället.
– Vi är alltid med när man diskuterar lokalfrågor i kommunen. Jag kan med gott samvete säga att vi inte upplever oss som sidosteppade. Kyrkan är en del av samhällskroppen och vi har kontakter med skolor, industrier, you name it, säger Gustaf Centervall.

Byggdes på 1200-talet
Trelleborgs församling är en församling i Skytts kontrakt, Lunds stift och Trelleborgs kommun och utgör ett eget pastorat.
Riktigt hur gammal Sankt Nicolai kyrka är vet man inte, men troligen är den till sina äldsta delar uppförd innan Petrikyrkan i Ystad byggdes på 1260-talet. På 1800-talet växte sig församlingen så stor att man fick riva nästan hela kyrkan och bygga en ny. I koret finns 24 munkstolar från 1400-talet som används än idag. De tre kyrkklockorna är från 1500-talet. Dopfunten är i sten och har brukats i åtminstone sex århundraden.
Församlingen har 38 anställda inklusive begravningsverksamheten som består av 16-17 medarbetare.
Gustaf Centervall prästvigdes 1975 och har varit kyrkoherde i Trelleborgs församling sedan 1998.