Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nu får Åmål en ny stadsdel vid Vänerns strand

En helt ny stadsdel kommer att byggas i centrala Åmål – allt för att göra Dalslands största tätort ännu mer attraktiv.
– Det finns en ledig tomt centralt i Åmål som är alldeles utmärkt för en utbyggnad. Området har en småbåtshamn och utgör ett perfekt läge för en stadsutveckling med olika verksamheter, säger Kjell Wester, vd på Måkeberg AB.

Möjligheterna med det outnyttjade området vid Vänern framstod som särdeles attraktiva och ledde till att Måkeberg AB bildades i början av 2010. Företaget ägs av Gulbrandsen Utveckling AS, LF Älvsborg, Wester AS och Åmål Invest AB.
I mars 2010 skrev företaget kontrakt med Åmåls kommun om att få köpa tomten och utveckla stadsdelen.
Den planerade bostadsbyggnationen på Måkeberg är ett ypperligt exempel på de storslagna satsningar som görs i Åmål för en hållbar framtid. Kommunen nappade snabbt på idén om att omvandla en parkeringsplats till attraktiva, strandnära boenden av samma klass och rang som de eftertraktade lägenheterna i Hammarby sjöstad i Stockholm eller det uppmärksammade Eriksbergsområdet i Göteborg.
Åmål har, precis som de två största städerna i landet, ett fantastiskt läge nära vattnet som kan utvecklas ännu mer för att öka attraktionskraften för hela regionen.
– Våra målgrupper till bostäderna är dels de som vill ha ett permanent boende i moderna lägenheter i Åmål och dels de som vill ha en sommarbostad med tillhörande båtplats. Vi har hittills cirka 130 intressenter som önskar bo i Måkeberg och i stort sett alla kommer från Åmål, berättar Kjell Wester.

50.000 kvadratmeter
Markområdet som benämns Måkeberg och Norra Hamnplan är ett cirka 50.000 kvadratmeter attraktivt område som avgränsas i väster av Vänern, i öster av järnvägen, i söder av småbåtshamnen och norrut av båthus.
Måkebergsområdet används idag som uppställningsplats för cirkustält och andra liknande evenemang samt boulespel med mera. Norra Hamnplan används i huvudsak som parkering för besökande till centrum.

Allt en stad behöver
– Åmål har allt en stad behöver och en vacker träbebyggelse från 1700-talet. Dessutom har staden bra skolor och fritidstillbud och en välutvecklad struktur. Vår ambition är att Åmål ska bli ännu mer attraktiv med den nya stadsdelen, där båthamnen kommer att utvidgas betydligt och ligga i direkt anslutning till bostäderna. Vi räknar med att komma igång med byggnationen under 2014, säger Kjell Wester.
Detaljplanen för landsidan, d.v.s. bostäderna, är klar och detaljplanen gällande sjösidan vinner laga kraft i januari 2014.
Måkeberg blir en modern stadsdel mitt i den gamla stadens anrika miljöer. Parallellt pågår också projekt för att stärka Åmål som handelsstad med fokus på centrumhandel för att bidra till mer aktivitet i stadskärnan.