Tis 17 maj / År 40 / Nr 1 2022

Nu finns möjlighet att expandera i attraktiva Viared

SpaceRenter står väl rustade för framtiden med två fantastiska fastigheter i expansiva Viared företagspark. Läget kan inte bli bättre – i Viared strax utanför Borås finns allt man kan önska sig i fråga om service och samarbetspartners för tillväxt. Dessutom så nära Göteborg att det uppfattas som en del av den större regionens logistikstråk.

SpaceRenter befinner sig mitt i en spännande utvecklingsfas. Efter många års gott samarbete med Ellos kommer SpaceRenter att gå vidare med nya hyresgäster och nya samarbetspartners i Viared. Ellos har byggt en egen logistikfastighet vilket nu frigör 21.000 kvadratmeter högattraktiv yta i Viareds bästa skyltläge.
– Vi har arbetat aktivt med frågan i ungefär ett år nu och förberett för nya hyresgäster. Vår fastighet ligger precis vid Nabbamotet och är som entrén till Viared, vilket ger goda möjligheter för en smidig logistik. Alla som behöver en snabb och effektiv logistik är potentiella hyresgäster, säger Sofia Sandgren, som driver SpaceRenter tillsammans med Johan Sandgren.
Viared har verkligen allt. Bästa läge, hög tillgänglighet, närhet till stora logistikstråk och så är det dessutom ett naturskönt område med fina vandringsstråk och en bevarad lantkänsla – man kan till och med få syn på ett och annat betande får i området. Miljön är inspirerande och bidrar till en kreativitet som är svår för andra företagsparker att matcha.

Tydliga kundvärden och hållbarhet
SpaceRenter har varit med och utvecklat Viared under lång tid. Grundaren Johan Sandgren drev tidigare ett familjeföretag i en av fastigheterna och har under åren fått se Viared utvecklas till dagens attraktiva företagspark – faktiskt Sveriges bästa företagspark, enligt Viared företagsförening.
– Vi kan konkurrera med bästa skyltläge, hög tillgänglighet och hållbarhet. Vi känner våra kunder väl, vi kan deras verksamheter och vet vilka behov de har. Vi bygger enbart långsiktiga relationer och det kommer att vara lika aktuellt nu när vi får en eller flera nya hyresgäster efter Ellos flytt, säger Johan Sandgren.
Att arbeta med tydliga kundvärden är också en del av att vara långsiktigt hållbara. I tider av förändring har SpaceRenter alla möjligheter att tillsammans med nya hyresgäster bygga upp ännu mer hållbara lösningar.
– Vi ser fram emot att ta upp hållbarhetsfrågorna med våra nya hyresgäster. Det är frågor som är aktuella för alla företag idag, bekräftar Johan Sandgren, som är innovatören bakom ett av Sveriges mest kända ekomärken Skona och som därför räknas bland veteranerna när det gäller hållbarhetsarbete.

Expansionsmöjlighet för framtiden
Johan Sandgren var även med och grundade Viared företagsförening som är en länk mellan Borås Stad och näringslivet. Föreningen är proaktiv och får saker att hända i området. Nu när Viared Västra byggs ut kommer det att bli ännu mer aktuellt att samverka för en bättre trafikplanering i området till exempel. På SpaceRenter utesluter man inte heller att Viared Västra kan vara en intressant expansionsmöjlighet för framtiden.