Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Nu kommer trängselskatten till Göteborg

Från och med den 1 januari 2013 tas trängselskatt ut för svenskregistrerade fordon, som passerar någon av betalstationerna som placeras runt Göteborg från måndag till fredag mellan 6.00 och 18.29.
– Trängselskatten är i första hand ett trafikregleringsverktyg och alltså inte främst ett sätt att få in mer skattepengar, betonar Eva Rosman, kommunikatör på Transportstyrelsen.

Trängselskatten i Göteborg är resultatet av ett riksdagsbeslut som togs 2010. Det finns tre skäl till beslutet: att öka framkomligheten, att förbättra miljön och att delfinansiera det Västsvenska paketet. Trängselskatten kommer att bidra med cirka 14 miljarder kronor under de kommande 25 åren och syftet är bland annat att skapa förutsättningar för bättre kollektivtrafik.
– Med trängselskatt så kommer trafikmängden, enligt beräkningar som gjorts, att minska med 15-20 procent på de stora lederna under högtrafik. Detta minskar sårbarheten då till exempel en olycka i Tingstadstunneln under högtrafik i nuläget bygger på köerna med cirka 800 meter per minut, berättar Eva Rosman.
Näringslivets transporter är de stora vinnarna då tidsaspekten bli säkrare. Även privatbilister, som fortsätter att köra, blir vinnare i såväl tid som säkerhet.

Förbättrad miljö
Minskad trafikmängd innebär också ökad luftkvalitet och minskat buller. Stadsmiljön i innerstaden blir också bättre med färre antal bilar.
– Göteborgsmodellen av trängselskattesystemet är på vissa sätt världsunikt och vi ligger i framkant tekniskt sett. Vår modell har rönt mycket stort internationellt intresse och i många länder följer man den svenska utvecklingen av systemet, säger Eva Rosman.
I Stockholm, som redan har trängselskatt, har opinionen idag svängt till övervägande positiv från att tidigare varit negativ till trängselskatten.
Trängselskatten är avdragsgill för dem som måste ha bil i tjänsten och för dem som har tjänstebil står arbetsgivaren för trängselskatten.
– Ambitionen på sikt är att även utländska fordon ska betala trängselskatt. Problemet med utländska bilister är svårigheten att juridiskt få tillgång och rättigheter att hantera betalningen kostnadseffektivt, säger Eva Rosman.

Västsvenska paketet
Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar för tåg, bussar, spåvagnar, cyklar och bilar fram till 2027. Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Det blir lättare att ta sig fram, vi får bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige. Och sist men inte minst blir miljön bättre.
Transportstyrelsen tillhör Näringsdepartementet och är en tillsyningsmyndighet för sjö- och luftfart samt vägar och järnvägar i Sverige. Transportstyrelsen skriver regler och föreskrifter och ser till att dessa följs. Myndigheten sköter också register över trafikslagen, som till exempel fordonsregister och hanterar avgifter som till exempel fordonskatt och trängselskatt.