Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Ny affärsgren gav Intro Inredning ett lyft

Intro Inredning i Örebro växer. Efter en uppstartssträcka har försäljningen till kontor och offentlig miljö blivit den huvudsakliga affärsgrenen som växer stadigt.

Intro inrednings verksamhet består historiskt sett av design och ritningsuppdrag, exempelvis till butikskedjan XXL i Sverige, Norge och Finland. Det gör vi fortfarande. De senaste sex åren har försäljning av inredning och möbler till kontor och offentlig miljö tillkommit. Den delen har fått fart och står nu för största delen av omsättningen.
– Vi har nyligen blivit utsedda till preferred supplier av Atlas Copco Rock Drills i Örebro när det gäller inredning till deras kontor. Ett förtroende och en utmaning som vi har stor respekt för, vi kan bara behålla den ”titeln” om vi levererar bra produkter och tjänster. Det gäller förstås alla våra kunder, ingen nämnd och ingen glömd. Ett av våra bästa konkurrensmedel är en hög servicegrad, säger vd:n Peter Åström och fortsätter:
– Dessutom har alla år i butiksinredningsbranschen gett oss kunskap att ta fram specialinredning typ receptionsdiskar och specialanpassade möbler, det gör oss till en helhetsleverantör till fördel för våra kunder.
– Förutom våra lokala leverantörer vill vi gärna framhålla Edsbyn som är vår huvudleverantör när det gäller kontorsmöbler, samt HÅG och RH som levererar arbetsstolar. Men vår leverantörslista har växt och vi har minst sagt ett heltäckande sortiment.

Aktivitetsbaserade kontor
Idag är aktivitetsbaserade kontor något som många företag överväger att genomföra, i olika former. Inget blir ju det andra likt eftersom det skall vara just aktivitetsbaserat.
– Vi har samlat på oss mycket kunskaper om detta arbetssätt. Det handlar initialt mer om beteenden än om inredning. Som vanligt så är planeringen A och O. Det är såklart bättre och billigare att planera lite mer innan än att göra ändringar efteråt säger Peter Åström.

Dagsläge
Intro startade 2008 och har idag fyra anställda. 2017 ser gynnsamt ut enligt Peter Åström.
– Det beror förstås lite på vad som händer i världen, men ser man på Örebroregionen så är just nu konjunkturen gynnsam. Örebro växer, det byggs mycket bostäder och kontor och vi vill förstås vara med på tåget och ta marknadsandelar. Än så länge finns våra huvudsakliga kunder i privata näringslivet, men försäljning sker även till stat, kommun och region.