Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ny app löser stort problem i kommunikationsvärlden

Affärssystem- och programvaruutvecklingsbolaget ett.se kan det mesta som är värt att kunna om effektiva kommunikationslösningar. Det sammansvetsade teamet bakom ett.se har nämligen sett det mesta inom området och är således medvetna om vilka fallgropar som finns i den snåriga IT-djungeln.

Den mångåriga erfarenhet som samlats inom ett.se integreras i utvecklingen av nya produkter för att förenkla det dagliga arbetet med bättre kommunikation, ökad tillgänglighet och säkrare informationsflöden. Ett exempel är Infoping, en produkt som kombinerar effektivitet, transparens och tillgänglighet – allt förpackat i en app för smarta telefoner.  
– Med Infoping söker vi lösa ett stort problem när det gäller att sprida information som mottagaren verkligen kan ta till sig. Med vår lösning kan man sköta alla utskick centralt och styra vem som ska få ta del av vilken typ av information. Avsändaren kan dessutom kontrollera att informationen nått fram via historik, förklarar Johan Sundström, vd på ett.se.

Enkelt och tydligt
Infoping förenklar arbetet med att skicka och ta emot information för alla parter. Eftersom systemet kan integreras med andra verksamhetssystem kan utskicken snabbt skräddarsys och meddelanden kan skickas som push-notiser eller sms enbart till en viss grupp inom organisationen. Varje aktiverad app knyts till enhetens mobilnummer.
– Till skillnad från exempelvis vanliga mail så är meddelanden via Infoping betydligt enklare att hantera. Systemet går att skala upp och passar såväl stora som små företag. Eftersom avsändaren får tydlig feedback på att meddelandet har nått fram skapas en ökad tydlighet genom hela organisationen, påpekar Johan.
Mottagaren behöver bara klicka på en knapp för att svara på ett meddelande vilket gör det enkelt att ge snabb återkoppling till avsändaren. Ett exempel på meddelande kan vara att mejlservern är nere, och löpande information skickas då via Infoping istället, där avsändaren ser vilka som läsbekräftat informationen.
Ett annat exempel kan vara relaterat till en nödvändig åtgärd, om brödrosten modell X är strömförande, så måste den bort från hyllorna omedelbart. Avsändaren ser direkt vilka som åtgärdat men också vilka som inte gjort det och kan ringa dem istället.
Ett tredje exempel relateras till arbetstider. Om en tillfällig vakans dyker upp kan den snabbt annonseras ut bland medarbetarna och den som svarar först får tiden, övriga mottagare ser även direkt att någon tagit tiden.

Organisatörens bästa hjälpmedel
Som organisatör är Infoping också ett oumbärligt hjälpmedel. Även här kan flera exempel illustrera användarvänligheten. Låt säga att det är företagslunch på fredag. Avsändaren får en sammanställning om hur många som svarat att de kommer närvara och kan då enkelt beställa rätt antal luncher.
En annan fråga kan handla om transporter, ”Tar du bilen till eventet, hur många lediga platser har du i bilen?” Avsändaren ser då om det finns tillräckligt med platser och tillräckligt många bilar.
Infoping kan även användas för att betygssätta olika saker. Exempelvis en marknadsföringskampanj kan betygssättas med poängskala och avsändaren får en sammanställning med ett snittbetyg.

Står inför storlansering
Det tog cirka tre år att utveckla Infoping till dagens version. En stor del av arbetet har kretsat kring att lära känna behovet hos användarna. Under åren har flera olika versioner testats och olika funktioner tillkommit respektive skalats bort.
– Vi har testat väldigt många olika funktioner, men till sist valde vi att behålla enkelhet och användarvänlighet före allt annat. Det viktigaste är att Infoping kan användas för att sprida information på ett enkelt sätt till många mottagare samtidigt, och att informationen verkligen når fram med snabb respons, understryker Johan Sundström.
En storlansering står inför dörren efter flera framgångsrika pilottester, bland annat tillsammans med en idrottsförening med cirka 4000 medlemmar. ett.se söker nu efter en handfull drivna säljare, möjligtvis studenter, som vill vara med och bygga upp en ny säljorganisation för Infoping.