Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Ny bebyggelse ger ökad kvalitet

Efter att Sävsjö under många år har varit en överlevnadsort med ett något sjunkande befolkningstal, har de sista fem årens tillväxt åter satt fokus på utveckling.
– I takt med nya utbyggnadsområden skapas förutsättningar för attraktiva platser. Bara under det sista året har vi arbetat fram detaljplaner för ett fyrtiotal villor, små- och radhus, inleder Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings-och utvecklingschef i Sävsjö kommun.

Sävsjö kommun har med ett strategiskt läge vid Södra Stambanan och mitt emellan Sveriges tre storstäder samt en kraftigt utbyggd pendlingstrafik åter blivit en ort som attraherar inflyttare från olika delar av landet. En lika viktig faktor är att kommunen är välförsedd med bra IT-infrastruktur och fiber.
Det är en landsbygdskommun med en centralort i Sävsjö och tre mindre tätorter, som var och en har sin speciella karaktär. Gemensamt för dessa är dock att det aldrig är långt till vatten. I kommunen finns nära tvåhundra sjöar och vattendrag.
– Vi ser att de sjönära tomterna är attraktiva, men de sista åren har vi även märkt ett ökat intresse för de skogsnära tomterna i lugna kvartersområden, liksom för hyres- och bostadsrätter. Nästa år bygger vi 27 nya lägenheter längs med ån i centrala Sävsjö och intresset är stort, berättar Kristin Nilsdotter Isaksson.

Inte bara boende
I takt med tillväxten ställs höga krav på både samhällsservice och attraktivitet. Sävsjö kommun är en av landets bästa skolkommuner och det är viktigt för att leva upp till kommunens varumärke om ”Barnvänliga Sävsjö”. Därför pågår även stor utbyggnad av skolor, förskolor och nya lekplatser i anslutning till dessa.
– Staden är inte bara boende, det måste också finnas möjlighet till rekreation och fritidssysselsättning, därför satsar vi mycket på våra fritidsanläggningar och lekplatser, förklarar Kristin.
Nya lekplatser anläggs årligen, men det är även viktigt att satsa på de spännande lekplatser och rekreationsområden som redan finns. Bland de senaste investeringarna på idrotts- och friluftssidan innefattas ett utomhusgym, en spontanidrottsanläggning samt en konstgräsplan för kommunens alla fotbollsklubbar, som anses ha det högst aktiva engagemanget i hela Sverige.
Ett aktivt Kulturhus och ett rikt arrangemangsutbud är andra viktiga faktorer, i en liten kommun som under sommaren huserat tre stora musikfestivaler, utomhusteatrar, marknader och historiska evenemang.

Enklare livspussel i Sävsjö
Ett annat viktigt varumärke är ”Sävsjös trädgård”, där en stor satsning på kommunala parker, tätortsnära skogsrekreationsområden och grönska präglar stadsmiljön. Ett av de nyplanerade områdena intill Eksjöhovgårdssjön tar fasta på det och där planeras en så kallad trädgårdsstad med ett tjugotal tomter.
Utemiljön i bostadsområdet kommer att spegla den kulturhistoriska atmosfären runt omkring och där den gröna miljön har ett särskilt fokus i planprogrammet.
Sävsjö kommun är en liten kommun med 11200 invånare på småländska höglandet. Det är en kommun som präglas av småstadskaraktär, trygghet, miljöansvar och utemiljöer med kvalitet. – I Sävsjö kommun är det enkelt att få ihop livspusslet, med karriär och familjeliv. Det var därför vi flyttade hit, istället för att bo kvar i storstan. Det betyder allt, svarar en av de inflyttade familjer som valt att bygga sitt drömhus i Sävsjö.