Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ny certifiering höjer status på ventilationsbranschen

Det bör vara självklart att installationer av ventilations- och klimatanläggningar ska utföras av behörig personal. Thomas Andersson, vd för PVF, Plåt & Vent Forum AB, har varit drivande i utvecklingen av en kvalitetssäkrad certifiering som kommer att lyfta hela branschen och yrket som ventilationsmontör.

Det blir allt svårare för teknikbranschen att attrahera ny kompetens. Ungdomar söker sig helt enkelt till andra områden, en utveckling som på lång sikt kommer att innebära en stor avmattning inom hela branschen.

Ser till den långsiktiga kompetensförsörjningen
Vissa nischer har redan drabbats, inte minst ventilationsbranschen som är i stort behov av arbetskraft och dessutom står inför nya utmaningar rent kompetensmässigt med nya system, allt mer avancerad teknik och nya regler kring installation och service.
– Ett sätt att möta dessa utmaningar är att kompetensutveckla de installatörer som redan finns och är verksamma på marknaden. Det görs till viss del redan idag. Ur ett längre perspektiv måste vi dessutom se över den långsiktiga kompetensförsörjningen, där den största utmaningen är att få tag på tillräckligt många ungdomar som vill satsa på branschen och yrket som ventilationsmontör. Den utmaningen kan mötas genom att vi höjer yrkets status och då ser vi att en tredjepartscertifiering kan vara en bra början, förklarar Thomas Andersson.

Alla vinner på certifieringen
Thomas Andersson har själv varit med och tagit fram den nya certifieringen. Det är en tredjepartscertifiering som ska utföras av Incert, som i sin tur är ackrediterade av Swedac för att utföra den här typen av certifieringar.
– Målet är att beställaren ska kunna känna sig trygg och vara säker på att arbetet utförs av behörig personal. Vår uppfattning och tanke bakom certifieringen är att företagen ska se värdet av att satsa på kompetensutveckling och därmed höja värdet i leveransen. På så vis blir alla vinnare. Beställaren känner trygghet i att arbetet utförs av rätt person med rätt kompetens, leverantören höjer kvaliteten på det som levereras och ventilationsmontören får ökade möjligheter att utvecklas i sin roll, förtydligar Thomas Andersson.

Frisk fläkt genom ventilationsbranschen
Det borde vara självklart för alla som verkar inom installationsbranschen att hålla hög kvalitet och en hög kompetensnivå. Med hjälp av certifieringen hoppas Thomas Andersson på en positiv utveckling där den förlegade bilden av ventilationsbranschen försvinner.
– Vi har nått målet när morgondagens ventilationsmontörer känner stolthet över branschen och det egna arbetet. Samtidigt vill vi att rätt ungdomar söker sig till branschen, då framförallt praktiska problemlösare som verkligen är intresserade av teknik.
De som blir certifierade ska särskilja sig kompetensmässigt. Det jobbar Thomas Andersson för dagligen. Certifieringen blir lite som en nystart, en frisk fläkt, genom hela ventilationsbranschen.