Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Ny flyglinje knyter ihop Småland och Öland med kontinenten

Nu kan man flyga till Berlin direkt från Kalmar Öland Airport. De två Stockholmslinjerna, som är flygplatsens basprodukter sedan länge, har nu fått sällskap av ytterligare reguljärtrafik. Berlin är i sig ett attraktivt resmål, och dessutom en möjlighet till att resa vidare inom Europa och till resten av världen.

– Nya flyglinjer betyder fler affärsmöjligheter och är därför ett viktigt tillskott för regionens utveckling, enligt Kalmar Öland Airports affärsutvecklare Karin Lagerlöf.
Under 2013 var Kalmar Öland Airport Smålands största flygplats i passagerarantal. En fortsatt ökning i antal resande medför förhoppningsvis att den blir det även i år.
Den nya linjen till Berlin har etablerats i första hand för att stärka affärsflyget, men antalet fritidsresenärer förväntas också öka. Tyskland prioriteras för övrigt i Kalmar läns turistsatsningar generellt, vilket nu återspeglas i den långsiktiga satsningen på den nya flyglinjen som trafikeras av det brittiska flygbolaget bmi regional.

Bra komplement i regionen
Kalmar Öland Airport satsar gärna på lite annorlunda resmål, och är en av få regionala flygplatser i Skandinavien som i år kan erbjuda direktflyg till Sicilien som exempel. Under året erbjuds mellan fem och sju olika charterdestinationer, samt de reguljära flygningarna mellan Kalmar och Stockholmsregionen, SAS till Arlanda och Kalmarflyg till Bromma. Med Berlin knyts regionen ihop med kontinenten på ett helt nytt sätt.
– I samband med att den nya linjen till Berlin lanseras kommer intresset för att resa från Kalmar Öland Airport med stor sannolikhet att skjuta i höjden. Den nya destinationen är ett bra komplement i regionen. Vi har exempelvis redan en välfungerande tågförbindelse till Köpenhamn och det är en av anledningarna till att Berlin är ett mer attraktivt alternativ för flyget, förklarar Karin Lagerlöf.
Den nya linjen har sin bas i Göteborg, och därmed får Kalmar ytterligare en attraktiv storstadsdestination ”på köpet”. Cirka 35 minuters flygtid mellan den svenska öst- och västkusten förbättrar avsevärt restiden jämfört med de färdsätt som finns i dag.

Utvecklar Smålands och Ölands hemflygplats
Som en mindre, företrädelsevis regional flygplats tog Kalmar Öland Airport ett stort steg med Berlinlinjen. Karin Lagerlöf hoppas att det ska ge resultat men poängterar att det är resenären som väljer i slutändan.
– En klar fördel med vår flygplats är läget – det är inte ens fem minuter till Kalmar centrum härifrån. Det underlättar givetvis för alla som reser hit och som vill uppleva sommarstaden Kalmar, men är också smidigt för den som vill resa från flygplatsen.
– Vi vill gärna profilera Kalmar Öland Airport som ”din hemflygplats”, det ska vara enkelt att resa härifrån, du ska få ett personligt bemötande och det ska kännas skönt att landa hemma, poängterar Karin. Även om huvudprodukten är en transport så handlar en resa ofta om så mycket mer än det, det är totalupplevelsen som räknas.
Kalmar Öland Airport har ett nära samarbete med den lokala besöksnäringen och söker utveckla nya destinationer i enlighet med regionens efterfrågan.
– Flygplatsens uppgift är att stärka regionen genom ökat utbyte mellan destinationerna, det hoppas vi på att kunna utvidga ännu mer framöver med hjälp av kommande såväl som befintliga linjer, säger Karin Lagerlöf som avslutning.