Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ny gymnasieskola i Sunne som gärna ser fler elever

225 elever går på Sunne Gymnasieskola Broby. Men det finns plats för fler. – Vi välkomnar fler elever och fler program, säger rektorn Ronnie Palmquist.

Sunne Gymnasieskola Broby är en ny skola som öppnade hösten 2013. Skolan är en sammanslagning av Broby Grafiskas gymnasiedel och Brobyskolan som sedan 1993 var gymnasieskolan i Sunne för i huvudsak teoretiska program. 
På SG/Broby Gymnasiet finns idag Naturvetenskapligt, Samhällsvetenskapligt och Industritekniskt program. Inom ramen för Industritekniska programmet finns en riksrekryterande inriktning mot grafisk produktion. Dessutom kan man kombinera programmen med en specialidrott. I Sunnes fall är idrotterna fotboll, ishockey och ridning.
– Det är inget riksintag på specialidrotterna och den är inte certifierad men vi hoppas ändå locka till oss ungdomar som inte är beredda att flytta så långt, konstaterar Ronnie Palmquist.
Dessutom finns introduktionsprogram av olika slag, bland annat inom språk, och just nu går 80 ensamkommande barn eller flyktingar på en sådan utbildning.

Inget självändamål
SG Broby är en liten skola med små grupper, och lärarstödet blir förstås större i en klass med 15 elever istället för en med 30 elever.
– Samtidigt är det inget självändamål att vi ska ha små grupper. Vi behöver fler elever och fler program till skolan, säger Palmquist.
Den grafiska utbildningen är viktig för skolan, då grafisk industri utgör en viktig del av Sunnes näringsliv. I vår har skolan diskuterat med företrädare för den grafiska branschen om att gymnasiet ska bli en branschskola där eleverna går i “vanlig” skola någon annanstans men får sin grafiska utbildning i Sunne. 

Teknikläger på sommaren
En del i skolans rekryteringsarbete till sina tekniska utbildningar är ett teknikläger för åttondeklassare i kommunen. 2016 deltog 60 ungdomar i detta sommarläger och i år kommer även det naturvetenskapliga programmet att innefattas i tekniklägret.
– Det är förstås svårt att veta vad som rör sig i en 15-årings huvud när det gäller val av gymnasieprogram. Man är beroende av föräldrar och kompisar tycker och man kanske inte vill stanna i Sunne utan studera i en större stad som Karlstad med större utbud, säger Ronnie Palmquist som dock hoppas att tekniklägren ska öka rekryteringen till skolan.

Internationellt utbyte
SG Broby har ett samarbete med Broby Grafiska som är en yrkeshögskoleutbildning och en del av lokalerna och personalen är gemensam. Dessutom har man ett samarbete med Södra viken som också är en kommunal gymnasieskola men som är nischad som naturbruksgymnasium.
Det finns också ett omfattande internationellt utbyte på SG Broby. Delegationer från Sydafrika, Tyskland och Italien har varit på besök och fler besök är att vänta.
– En lärare från Turin i Italien vill komma hit och följa vårt arbete på skolan. Vi tror att det ger ett mervärde, säger Ronnie Palmquist.