Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ny hållbar stadsdel i Mölndal

Mölndals stad platsar bland landets främsta miljökommuner tack vare stort engagemang kring hållbart byggande. Och det är dessutom hållbart ur flera dimensioner då man lyckas fånga alla aspekter med social hållbarhet och integration, miljömässig respektive ekonomisk hållbarhet i nuvarande byggprojekt. Utvecklingen av Krokslätts Fabriker är vida känd. Kommunen har mer att visa upp i samband med utveckling av Mölndals centrum som nav för regional kollektivtrafik och inte minst den kraftiga utveckling som nu sker i före detta industriområdet Forsåker.

Mölndals stad är en av Göteborgsregionens mest expansiva kommuner med hög inflyttning och ett ständigt stigande intresse för verksamhetsetablering. I samband med att entreprenörerna som står bakom utvecklingen av anrika Krokslätts Fabriker fick planerings- och investeringsbidrag från Delegationen för hållbara städer har intresset för Mölndal – både nationellt och internationellt – skjutit i höjden.

Ny hållbar stadsdel
Före detta Papyrusområdet, numera Forsåker, omvandlas till en ny hållbar stadsdel med upp till 2500 nya bostäder och verksamhetsyta på minst 100 000 kvadratmeter.
– Vi fokuserar på alla aspekter av hållbarhet då vi utvecklar nya bostäder för en blandad målgrupp. Vi integrerar verksamhetslokaler i anslutning till bostadsområdena, resultatet vi strävar efter är stor mångfald både bland de boende och bland företagen som väljer att etablera sig här, informerar Lars Ekberg, näringslivschef Mölndals stad.
Staden har nyligen bildat ett konsortium för områdets utveckling. I det ingår företagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Veidekke och Trollängen som tillsammans ska skapa framtidens hållbara stadsutveckling i området.
– I samband med utvecklingen av Forsåker samarbetar vi också med Chalmers tekniska högskola, inom ramarna för forskningsprojektet Homes for Tomorrow där hållbarhet har högsta prioritet. Chalmers är intresserade av att testa nya tekniker för hållbart byggande i Forsåker. Vi ser detta som en stor möjlighet för Mölndal då vi får tillgång till den absolut senaste tekniken i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger en nöjd Lars Ekberg.

Omstart för Mölndal
Det händer även mycket i centrala Mölndal. Här finns Knutpunkten som med 3,2 miljoner omstigande resenärer per år utgör ett nav för Göteborgsregionens kollektivtrafik. Tillsammans med NCC utvecklar kommunen både bostäder och centrumhandeln med ett nytt köpcentrum.
Lars Ekberg menar att det blir som en omstart för Mölndal som får ett modernt och serviceinriktat centrum. Man fokuserar på hela centrumområdet och kommer att bygga nya bostäder i anslutning till de befintliga. Projektet involverar alla fastighetsbolag som har bostäder och verksamhetslokaler i området.
Tack vare de nya projekten i Krokslätt, centrum och Forsåker har Mölndal god beredskap för att hantera väntad expansion. Hög aktivitet kännetecknar Krokslätts Fabriker där byggnationen av bostäder, verksamhetslokaler och ett nytt kontorshus är i full gång. Flera av detaljplanerna för centrumutvecklingen är redan på plats och man räknar med byggstart inom tre år. Forsåker är ett större utvecklingsområde och här räknar man med byggstart omkring 2017.