Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Ny industriell arena för kunskapsdriven utveckling

Industrin befinner sig i en omfattande förändringsprocess. Kraven blir allt högre på att det ska finnas ett större kunskapsinnehåll i varje produkt och det innebär också att produktionsprocessen måste bli mer kunskapsintensiv. För att möta det etableras just nu en ny industriell arena för kunskapsdriven utveckling i Skaraborg.

Syftet med den industriella satsningen är en plattform som genom samverkan stärker den tillverkande industrin i Västra Götalandsregionen. Genom att utöka kompetensområdet Virtual Engineering möter satsningen globala utmaningar på en regional nivå.

Ökad kunskap i industrin för framtiden
Den nya industriella arenan är en plattform för framgångsrikt kunskapsutbyte med nationella och internationella företag, kunskapsnoder och institut. Vårt mål är att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Vår vision är att antalet etableringar av företag med spetskompetens inom Virtual Engineering i regionen ökar stadigt och att tillflödet av ingenjörer till teknikföretag och tillverkande industri tilltar.

Akademi och näringsliv i samverkan
Samverkan- och innovationsplattformen drivs i samarbete mellan Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvo Group Truck Operations, Volvo Car Corporation och Industrial Development Center West Sweden AB.
Innovationsplattformen är en accelerator för aktörernas verksamheter. Plattformen bildar en organisation och struktur för ett snabbare effektivare arbetssätt kring verksamhetens mål men också en fysisk miljö för samproduktion och etableringar av nya företag.

– Initiativet bygger på en lång tradition av industriell samverkan i vår region, men vi har inte haft en gemensam mötesplats för det innan. Det är vår förhoppning från IDC att etableringen av en fysisk mötesplats ska stärka banden mellan de olika aktörerna samt öppna möjligheter för nya samarbeten, säger Tobias Björck, utsedd plattformskoordinator för den nya satsningen.

Ytor för utveckling
Arenan ska vara öppen för alla och erbjuda ytor för utveckling av nya projekt. Industrin ska få utrymme för att växa och utvecklas genom att man drar nytta av den kompetens som finns i regionen. Samtidigt ska arenan bidra till en ökad attraktionskraft för regionen så att ny kompetens kommer in.
– Arenan utvecklas i anslutning till Gothia Science Park och kommer i framtiden att disponera cirka 25.000 kvadratmeter. I första läget blir ytan cirka 3500 kvadratmeter och blir klar under första delen av 2017 ovanför det befintliga Balthazar Science Center och i anslutning till Volvos teknikgymnasium. Tack vare arenan kommer Högskolan att kunna närma sig teknikgymnasiet och det kommer i sin tur att skapa ringar på vattnet med fler utbildade ingenjörer, tror Tobias Björck.
Det kommer att bli en aktivitetsbaserad och öppen miljö för att utveckla teknikintresset i regionen. Med två globala storbolag, en högskola, ett utvecklingsbolag och en Science Park i samma utvecklingsmiljö blir arenan unik i sitt slag i Norden. Skövdes och Skaraborgs tradition av samverkan har gjort det möjligt.